Gå till innehållet

Video

Ekonomiska konsekvenser av ett arbetsolycksfall

Animationen visar de ekonomiska konsekvenserna av olycksfall i arbetet. Utöver de kostnader som olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter orsakar olycksfall på arbetsplatsen många andra skador, såsom störningar, mertidsarbete, förseningar och försämrat anseende.

En säker arbetsdag för en förare, del 2

En säker arbetsdag för en förare innebär att säkerställa fordonets skick och den planerade körrutten. I trafiken måste föraren vara alert och förberedd på eventuella undantagssituationer. I den andra delen av serien lär vi oss också om hur man rör sig i fabriksområdet och om säkerheten vid lastning och lossning.

Arbetssäkerhet vid förläggning av jordkabel

Förläggning av jordkablar är utmanande och farligt om det görs på fel sätt. Videoserien går igenom arbetarskyddet, utrustning samt den gemensamma byggarbetsplatsens och elarbetets säkerhet i olika stadier av arbetet.

Alla behöver återhämtning

Återhämtning under en arbetsdag eller under ett skift har en betydande inverkan på den totala arbetsbelastningen. Det främjar välbefinnande, prestation på jobbet och att lära sig nya saker. Videon ”Alla behöver återhämtning” ger exempel på hur man kan återhämta sig.

Det var en gång en arbetsgemenskap

Situationer i en arbetsgemenskap åtgärdas inte genom att man undviker eller är tyst om sakerna. Tala klarspråk och utan att förolämpa. Du lär dig genom att göra.