Gå till innehållet

Utgångspunkt

Bakom åtgärderna ligger kommunens strategi, där personalens välbefinnande är inskriven, samt diskussionen som hållits i ledningsgruppen. I Lempäälä pågår ett program för arbetshälsa. Bakom åtgärderna ligger kommunens strategi, där personalens välbefinnande är inskriven, samt diskussionen som hållits i ledningsgruppen.

I kommunen har man lagt märke till att mängden sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa fortfarande ökar. Därtill har coronapandemin påverkat personalens välbefinnande. En arbetshälsoenkät visade ett behov av att stärka stödet för chefer och unga arbetstagare.

Stöd av psykiskt välbefinnande var också inkluderat i delområdet ”Heltäckande välbefinnande” i Lempääläs program för arbetshälsa.

Åtgärder

En utsedd projektgrupp kartlade de åtgärder som redan stödjer psykiskt välbefinnande och vad som ännu borde göras. Genomförda åtgärder är bland annat:

Lempäälä kommuns Vi säger #ja till personalens psykiska hälsa fortsätter som ett eget delområde där bland annat:

Kontaktpersoner

Milena Kaihari-Virtanen, arbetarskyddsfullmäktig, Lempäälä kommun

Sanna Nokelainen, utvecklingschef, Lempäälä kommun