Gå till innehållet

Ny blankett för att stöda målriktad diskussion på arbetsplatsen

Apotek branschens samarbetsgrupp för välbefinnadet  i arbete där Arbetarskyddscentralen är medlem, har utväcklat en praktisk verktyg och modell för att stöda och genomföra målriktade diskussioner mellan chefen och arbetaren. Modellen passar till andra branscher lika väl.

Här hittar du  blanketten:

Testa och ta i bruk!

Samarbets grupp

Kontaktperson