Gå till innehållet

Arbetsplatser utvecklas och förändras kontinuerligt. Med jämna mellanrum kan det vara bra att stanna upp och utvärdera arbetsplatsens utvecklingsprocess.

Utvecklingsstigen är ett test som görs i form av en personalenkät. Testet ger en överblick av nuläget på arbetsplatsen och utvecklingsbehoven inom följande delområden:

Testet är ett konfidentiellt, avgiftsfritt och enkelt verktyg och ett utmärkt sätt att ge sig in på en gemensam väg mot utveckling för att säkerställa en framgångsrik arbetsplats.

Ta kontakt!

Utgivare:
Utvecklingsstigen testet har utarbetats som en del av Projektet Arbetsliv 2020 som samordnades av arbets- och näringsministeriet och som verkade 2013-2019.
Branscher:
Gemensamma ämnen
Ämne:
utveckling
Former:
Digital applikation