Gå till innehållet

De åkbara mindre arbetsmaskinerna utan skyddshytt har delats in i tre huvudklasser som behandlas: terränggående åkbara mindre arbetsmaskiner, små schaktmaskiner och kompaktlastare samt mindre åkbara arbetsmaskiner som används på jämnt underlag.

Säkerhetsrisker med åkbara mindre arbetsmaskiner behandlas i denna handbok beträffande maskinernas hela livscykel, det vill säga beträffande inköp, ibruktagande, användning och urbruktagande av maskinerna.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, branschkommittén för jordbrukssektorer och kommungruppen
Innehåll:
Jarkko Leppälä, Naturresursinstitutet (Luke), Veli-Matti Tuure, Arbetseffektivitetsföreningen (Työtehoseura), Janne Sysi-Aho, Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), Urpo Hyttinen, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL), Jari Sirviö, Industrifacket, Erik Lindroos, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA), Asta Koivikko och Pasi Paukkonen, Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2020
ISBN (pdf):
978-951-810-749-4
Branscher:
Församlingar Kommuner och välfärdsomrodena Lantbruksnäringarna
Former:
PDF
Språk:
ruotsi