Gå till innehållet

Med psykosociala faktorer avses egenskaper eller drag hos organisationen, ledningen och planeringen av arbetet, arbetsarrangemangen och arbetsmiljön, arbetsuppgiften, arbetsgemenskapen och växelverkan som påverkar människan.

Belastningsvågen hjälper till att identifiera, strukturera och klä i ord arbetsrelaterade belastningskällor och positiva drag, det vill säga resurser. Med hjälp av verktyget kan man bedöma balansen mellan dessa i arbetet. Responsen presenteras i ord, visuellt och kvantitativt. På så sätt är det lätt att upptäcka förändringsbehov, rikta åtgärder och följa upp deras verkningsfullhet.

Det finns två alternativ till användning av applikationen: användaren kan bedöma sin situation självständigt eller också kan bedömningen göras genom diskussion med chefen. Resultaten kan skickas per e-post.

Varför?

För vem?

Kontakt oss!

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2020
Branscher:
Gemensamma ämnen
Former:
Digital applikation