Gå till innehållet

Ett gott uppträdande utgår alltid från respekt för andra människor. Att uppföra sig väl, uppträda artigt, ha fungerande sociala interaktioner och förstå olikheter är färdigheter också varje ledamot av kommunfullmäktige ska ha.

Handboken Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan är till hjälp för att identifiera osakligt bemötande och skapar klarhet i principerna för att ingripa i osakligt bemötande i förtroendevaldas verksamhet.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, kommungruppen
Innehåll:
Merja Hyvärinen, JHL rf, Anna Kukka, KT Kommunarbetsgivarna, Eija Ovaskainen, Esbo stad, Marjo Varsa, Talentia, Asta Koivikko och Mikko Kuivalainen, Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2021
ISBN (pdf):
978-951-810-764-7
Branscher:
Kommuner och välfärdsomrodena
Former:
PDF
Språk:
ruotsi

Relaterade publikationer