Gå till innehållet

Guiden redogör för de väsentligaste kriterierna för arbetsgivare och avtalsparter som
representerar bemanningsarbetskraft och underleverantörer. Skyldigheterna och rättigheterna för arbetsgivarna och arbetstagarna inom skogsbranschen utgår från såväl lagstiftningen som de relevanta kollektivavtalen och skogscertifieringskriterierna.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Stiftelsen Metsämiesten säätiö, TTS Työtehoseura och Arbetarskyddscentralen, branschkommitté för skogsbruk
Innehåll:
Aki Jouhiaho, TTS Työtehoseura
Utgivningsår:
2016
ISBN (pdf):
978-951-810-596-4
Former:
PDF
Språk:
ruotsi