Gå till innehållet

Målet med arbetarskyddssamarbetet är att man på fartygen ska förstå betydelsen av arbetssäkerheten och verksamhetsmiljön för arbetarskyddet. Genom samarbete för arbetssäkerheten skapas en egen säkerhetskultur och egna verksamhetssätt för
varje arbetsplats samt utarbetas ett gemensamt verksamhetsprogram där arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter fastställs.

Målet är att var och en ska få arbeta på ett hälsosamt och tryggt sätt och att alla ska behandlas sakligt och jämlikt oberoende av sin roll och ställning. Var och en har rätt att arbeta ombord på ett fartyg där de har det bra och att återvända hem friska. Arbetssäkerheten börjar med tankar och attityder och alla som arbetar ombord på fartyget har ansvar för den.

Beställ en tryckt version eller ladda ner en PDF

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, branschkommittén för sjöfart
Innehåll:
ESL Shipping Ltd., Finnlines Abp, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Tmi Mira Seppänen, Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2020
ISBN (tryckt):
978-951-810-750-0
ISBN (pdf):
978-951-810-751-7
Branscher:
Sjöfarten
Former:
PDF Tryckt
Språk:
ruotsi