Gå till innehållet

Utgångspunkt

Coronan och utmanande situationer har orsakat belastning hos personalen. Belastningsläget och den allmänna diskussionen om snabba och med låg tröskel tillgängliga tjänster som stödjer psykisk hälsa, ledde till möjligheten till korttidsterapi för arbetstagarna.  Lapplands sjukvårdsdistrikts ledning har möjliggjort korttidsterapi som stödform genom att anslå medel för stödformen och informera om saken inom organisationen. 

Cheferna har varit positivt inställda och har konstaterat att det finns behov för detta. I maj 2022 ingick man ett avtal med ett företag som tillhandahåller terapitjänster. Utgående från avtalet får personalen tillgång till ett visst antal korttidsterapigånger under två års tid. 

Åtgärder

Arbetstagaren kan boka tid till korttidsterapi. Arbetsgivaren betalar för 1–5 besök, varefter arbetstagaren vid behov kan fortsätta på egen bekostnad. Så har det också hänt i många fall. Tjänsten är mycket flitigt använd.  

Hur går man vidare?

Erfarenheterna av korttidsterapi har enligt responsen hjälpt till att fastställa egna gränser och fokusera på egna tankar samt på vilka faktorer som påverkar utbrändhet. Korttidsterapin har hjälpt deltagarna att förstå sig själv och sina kolleger. Den har upplevts hjälpa till att fokusera på aspekter, som påverkar det egna välbefinnandet och att bättre kunna se meningen med det egna arbetet. Många har fått verktyg som hjälper dem att inte fundera alltför mycket på arbetet på fritiden och de har lärt sig att bättre bemöta utmanande situationer i arbetet. Många upplevde att de hade fått metoder för att lindra stressfaktorerna.    

Kontaktperson

Ulla Hiltunen, utvecklingsöverskötare, Lapplands sjukvårdsdistrikt