Gå till innehållet

Utgångspunkt

Defusing-verksamheten inleddes på initiativ av personalen på Egentliga Tavastlands räddningsverk när det uppstod ett behov av avlastningssamtal efter traumatiska situationer.

Räddningsverkets ledning har deltagit i utvecklingen och främjandet av verksamheten genom att avsätta ekonomiska och mänskliga resurser för verksamheten.

Åtgärder

En av räddningsverkets förstavårdare genomgick handledarutbildning för defusing och gjorde en presentation om inledningen av defusing-verksamheten. Verksamheten presenterades för ledningsgruppen, cheferna och personalen. Bland personalen valdes frivilliga som deltog i handledarutbildningen.

Efter utbildningen kom man överens om ersättningspraxis, arbetshandledning samt larmpraxis. Utgående från defusing-handledarnas presentationer skapade man ett fungerande system, som inkluderar marknadsföring av defusing-verksamheten för arbetstagare och chefer, ett larmsystem, ersättningar för arbetstagare samt eftervård.  Verksamheten har nu pågått i 10 års tid.

För cirka 2 år sedan utbildades dessutom en del av defusing-handledarna till debriefing-handledare. Om någon i personalen upplever att de har behov av att prata på tu man hand med en person som fått handledarutbildning i debriefing, så ordnar man möjligheten till det.

Verksamheten i sig ökar intresset för ämnet och främjar utbildningen av nya handledare vart efter handledarna faller bort från verksamheten t.ex. vid byte av arbetsplats.

Både defusing och debriefing-verksamheten har upplevts vara mycket bra verksamhet, som främjar välbefinnandet i arbetet och minskar psykosocial belastning.

Kontaktperson

Miikka Viitala, arbetarskyddsfullmäktig, OmaHäme, Egentliga Tavastlands räddningsverk