Gå till innehållet

Utgångspunkt

En kritisk framgångsfaktor i Äänekoskis stadsstrategi är bl.a. en korrekt dimensionerad, motiverad, kompetent och välmående personal samt fungerande ledning och chefsarbete.

Mängden sjukfrånvaro till följd av psykisk hälsa hade ökat i organisationen. I bedömningen av arbetsplatsernas risker och faror samt i den årliga arbetshälsoenkäten kunde observeras att personalens psykiska belastning hade ökat och man ville ha nya verktyg för att identifiera och hantera den.

Äänekoski stad deltog i slutet av år 2021 och under våren 2022 i Kevas pilotprojekt Mielenterveyden tuen polut (Stigar till stöd för den psykiska hälsan).

Åtgärder

Staden hade redan innan projektet inleddes uppdaterat instruktionerna för identifiering och hantering av psykosocial belastning och ordnat coachning för cheferna.

Medan Kevas projekt pågick hade organisationen en projektgrupp med representanter från företagshälsovården, arbetarskyddet, HR samt cheferna. Vi fick även stöd av en utomstående tjänsteleverantör.  

Stadens verksamhetsmodell för aktivt stöd uppdaterades för att inkludera allt tidigare och starkare proaktivt och förebyggande stöd, då modellen tidigare fokuserade på reagerande stöd. Stigar till stöd för den psykiska hälsan har integrerats i verksamhetsmodellen för aktivt stöd som en del av det dagliga ledarskapet och arbetet på arbetsplatserna. Stigar till stöd för den psykiska hälsan i företagshälsovårdens tjänster har också integrerats i verksamhetsmodellen för aktivt stöd.

Verksamhetsmodellen klargör de olika aktörernas roller i de olika faserna i processen för tidigt stöd. Modellen betonar arbetstagarens centrala roll och ansvar att tala om frågor som väcker oro, och även arbetsgemenskapens viktiga roll i främjandet av den psykiska hälsan på arbetsplatsen. Samtalsblanketterna i enlighet med verksamhetsmodellen för tidigt stöd har också uppdaterats.

Kontaktperson

Arja-Leena Kriivarinmäki, personaldirektör, Äänekoski stad