Gå till innehållet

Ny videoserie: Arbetssäkerhet vid förläggning av jordkabel

Arbetet med att byta ut luftledningar mot jordkablar pågår. Arbetarskyddscentralen har publicerat en videoserie som stöd för arbetssäkerhet vid förläggning av jordkablar.

Videorna går igenom arbetarskyddet vid förläggning av jordkablar, schaktarens utrustning, den gemensamma byggarbetsplatsens särdrag samt säkerhet vid elarbete. Videorna lämpar sig för alla som arbetar med förläggning av jordkablar samt läroanstalter som utbildar yrkesfolk inom branschen.

Videorna har producerats av Arbetarskyddscentralens branschkommitté för elbranschen.

”Det dras allt fler jordkablar. Med dessa videor vill vi främja spridningen av god praxis och höja medvetenheten om arbetarskydd då man utför dragning på en gemensam byggarbetsplats”, säger servicesakkunnig Tuomas Nissinen, Arbetarskyddscentralen.

Videorna finns på svenska, finska och engelska.

Mer information