Gå till innehållet

Specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete till Cenita Blomqvist och Päivi Rauramo

Arbetshälsochef Cenita Blomqvist och ledande sakkunnig Päivi Rauramo har förlänats en specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Specialförtjänstmedaljen kan förlänas för synnerligen förtjänstfullt arbete för utvecklande av arbetsmiljön.

Temat för ansökan var Ett föränderligt arbetsliv – förändringshantering och beredskap för förändringar i arbetet.

En föregångare inom arbetarskydd inom den specialiserade sjukvården

HUS:s arbetshälsochef Cenita Blomqvists arbete med att förändra arbetarskyddet på grund av pandemin är särskilt utmärkande, innovativt och imponerande.

Blomqvist är en mångårig aktör inom arbetarskyddet som systematiskt och ihärdigt har utvecklat och professionaliserat arbetshälso- och arbetarskyddsverksamheten inom den offentliga sektorn och särskilt inom hälsovården. Cenita Blomqvist har varit en galjonsfigur som arbetshälsochef för Finlands näst största arbetsgivare och innovativt främjat många projekt som förbättrar arbetshälsan trots de strikta ramarna inom den offentliga ekonomin.

Under coronatiden var HUS en föregångare när det kom till att skapa och förankra nationella direktiv och handlingsmönster. Under den första coronavåren införde HUS ett stödsystem för att personalen skulle orka med arbetet i form av ett multiprofessionellt samarbete. Syftet var att vägleda arbetstagare som upplevt ångest och skadlig belastning på grund av coronapandemin till rätt hjälp utan dröjsmål.

En expert på föränderligt arbete och flerortsarbete

Päivi Rauramo som arbetar som ledande sakkunnig på Arbetarskyddscentralen kallas i olika sammanhang för ambassadör för välbefinnande i arbetet. Päivi Rauramo är en mångsidig expert och påverkare i frågor som rör utveckling av arbetsmiljön. Hon har en exceptionellt bred och aktuell sakkunskap, särskilt inom den privata sektorns många tjänstesektorer.

Rauramo har varit involverad i att ta fram ett stort antal produkter med anknytning till förändringar i hur arbetet utförs, bland annat produkter för distansarbete och arbete som utförs på flera platser, och har rapporterat om dem på ett framgångsrikt sätt i olika kanaler och medier. Materialet är till stor nytta för arbetsplatser, det bygger på forskningsbaserad kunskap och är aktuellt.

Redan i början av 2010-talet inledde Rauramo en diskussion om de krav och belastningsfaktorer som arbete på flera platser medför och hur man hanterar dessa.

Genom sitt arbete har Päivi Rauramo nätverkat mycket brett både i Finland och utomlands. Rauramo har haft entusiasmen och modet att djärvt ta ställning till det finländska arbetslivets förnyelseprocess och reflektera analytiskt och diskutera öppet inte bara om välbefinnande i arbetet i det normala vardagslivet utan även om dess betydelse i situationer av förändringar på arbetsplatsen.  

Specialförtjänstmedaljen förlänas årligen av social- och hälsovårdsministern på framställning av den belöningskommitté för arbetsmiljöarbete som verkar i anslutning till Arbetarskyddscentralen.

Minister Sarkkinen delade ut specialförtjänstmedaljerna i dag, fredagen den 28 april 2023. Medaljerna delades ut vid ett seminarium under internationella arbetarskyddsdagen.

Följande personer eller enheter fick dessutom hedersbetygelser för arbetsmiljöarbete:

Mer information