Gå till innehållet

Visst beter du dig bra som kommunalvalskandidat och kommunfullmäktige?

Gott uppförande tillhör alla och även politik, beslutsfattande och arbetsliv. Bra beteende börjar alltid med att respektera andra människor. Gott uppförande, artigt beteende, fungerande interaktion och förståelse för olikheter är färdigheter för alla kommunfullmäktige.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp vill betona vikten av gott beteende inom politiskt beslutfattande under kommunalvalet.

Alla som arbetar vid synliga positioner fungerar samtidigt som umgängesuppfostrare. Därför är det viktigt hur beslutsfattare inom politiken beter sig och talar. Det är ytterst viktigt att beslutsfattarna visar gott exempel med professionellt beteende.

Kommunfullmakten är arbetsplatsen för kommunfullmäktige och tjänstemän. På arbetsplatsen måste man fokusera på arbetet, bete sig professionellt och ge arbetsro åt arbetskamraterna. Även om politiken ofta skapar oenigheter måste andra människor behandlas med respekt och utan mobbning.

Arbetsskyddscentralens kommungrupp har för kommunalvalet tagit fram ett elektroniskt postkort och en Facebook-bildram för både kandidater och väljare. Vi utmanar alla kommunalvalskandidater att förbinda sig till gott beteende. På samma utmanar vi röstarna att rösta på kandidater som beter sig väl.

Minna Karhunen, verkställande direktör från Kommunförbundet r.f. har lovat ställa upp som sponsor för kampanjen.

– Det är varje förvaltares ansvar att bete sig bra. Förtroendevalda fungerar också som arbetsgivarrepresentant i kommunen och ansvaret är i enlighet med det. Kommunfullmäktige är en del av kommunens offentliga profil och på det sättet bygger varje fullmäktige ryktet av sin egen kommun, framför Minna Karhunen.

#heltseriöst

Mer information

Merja Hyvärinen, arbetslivsexpert
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL r.f.
Arbetsskyddscentralens kommungrupp
merja.hyvarinen@jhl.fi
telefon 050 4729 534 

Mikko Kuivalainen, kommunikationschef 
Arbetsskyddscentralen
mikko.kuivalainen@ttk.fi
telefon 044 502408