Gå till innehållet

Guide för tryggare användning av små åkbara maskiner

Vi nås tyvärr varje år av nyheter om dödsolyckor och andra olyckor också med små maskiner. De senaste tio åren har det i Finland skett över 2000 olyckor, över 200 olyckor varje år, med små åkbara maskiner som lett till personskador eller dödsfall och som behandlats av olycksfallsförsäkringsanstalterna.

Foto: Jarkko Leppälä
Därtill kommer ett stort mörkertal av lindrigare olyckor som inte har anmälts. Det här är maskiner som bl.a. snöskotrar, fyrhjulingar, åkgräsklippare, kompaktlastare och truckar.  

På lantgårdar, i trädgårdsföretag och i parkarbeten används allt mer av olika åkbara mindre maskiner. I de här branscherna består arbetskraften förutom företagarna ofta av säsonganställda och praktikanter. Det gör det särskilt viktigt att instruera de anställda i användningen av maskinerna, men också att företagaren själv använder maskinerna på ett tryggt sätt. En av de vanligaste orsakerna till olyckorna är att maskinerna välter, på grund av de här maskinernas smala bredd. 

Arbetarskyddscentralen har nu gett ut en handbok på svenska, Säkerhet för åkbara mindre arbetsmaskiner. Handboken hjälper användarna av dessa maskiner, t.ex. snöskotrar, fyrhjulingar, åkgräsklippare och kompaktlastare att förebygga säkerhetsriskerna för sig själva och sina anställda. Handboken går igenom vad man ska observera genom maskinens hela livscykel: vid val och anskaffning av maskin, registrering och försäkring, ibruktagande och handledning, service och reparation, urbruktagande, och körning i trafiken. Handboken kan laddas ner gratis från Arbetarskyddscentralens internetsidor ttk.fi/sakerhet-for-akbara-mindre-arbetsmaskiner, där den också finns i finsk version.

Bilderna får publiceras fritt.

Åkgräsklippare

Fyrhjulning

Kompaktlastare

Snöskoter

Tilläggsinformation:

Jarkko Leppälä
Naturresursinstitutet
0295326326
jarkko.leppala@luke.fi

Matts Nysand
Naturresursinstitutet
0400 706479
matts.nysand@luke.fi

Päivi Sarmala
Arbetarskyddscentralen
040 560 9126
paivi.sarmala@ttk.fi