Gå till innehållet

Ny publikation: Arbetssäkerhet till sjöss

Arbetarskyddscentralens branschkommitté för sjöfarten har publicerat en ny arbetarskyddsguide för sjöfarare.

Foto Finnlines Abp

Guiden Arbetssäkerhet till sjöss främjar arbetssäkerhet, arbetshälsa och välbefinnande i arbetet och uppgifter på arbetsplatser inom sjöfarten.

Arbetssäkerheten grundar sig på tankar och attityder, och alla som arbetar ombord på fartyget har ansvar för den. Målet med arbetarskyddssamarbetet är att man på fartygen ska förstå betydelsen av arbetssäkerheten och verksamhetsmiljön för arbetarskyddet.

– Målet är att var och en ska få arbeta på ett hälsosamt och tryggt sätt och att alla ska behandlas sakligt och jämlikt oberoende av sin roll och ställning. Var och en har rätt att arbeta ombord på ett fartyg där de har det bra och att återvända hem friska, säger sakkunnig Hanna Pratsch på Arbetarskyddscentralen.

För guidens innehåll ansvarar Arbetarskyddscentralens branschkommitté för sjöfarten och en guidearbetsgrupp. I arbetsgruppen medverkade ESL Shipping Ltd., Finnlines Abp, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Tmi Mira Seppänen och Arbetarskyddscentralen rf.

Guiden är avsedd för arbetsgivare, chefer, personer som arbetar med arbetarskyddsuppgifter och arbetstagare inom sjöfarten. Guiden kan också användas vid sjöfartens läroanstalter.

Beställ publikationen i Arbetarskyddscentralens webbutik eller ladda ner en gratis pdf.

Mer information

sakkunnig Hanna Pratsch
Arbetarskyddscentralen
p. 050 544 4889
hanna.pratsch@ttk.fi