Gå till innehållet

Ny publikation: Må bra i arbetet – En handbok för arbetstagaren och chefen för hantering av psykosocial belastning

Allt arbete innehåller både belastnings- och resursfaktorer. Chefen och arbetstagarna har en central roll i att identifiera dem.

Handboken Må bra i arbetet erbjuder stöd för arbetstagaren och chefen med att förebygga skadlig psykosocial belastning och i situationer där skadlig belastning upptäcks. Handboken passar alla branscher och kan fungera som en diskussionsfacilitator när man hanterar arbetsbelastningsfrågor i arbetsgemenskapen.

Handboken har utarbetats i samarbete med Arbetarskyddscentralens kommun- och servicegrupp.

Beställ från vår nätbutik eller ladda ner gratis PDF >>

Handboken finns även på finska och engelska:

Mer information:

Sari Aksberg, sakkunnig
Arbetarskyddscentralen
sari.aksberg@ttk.fi
Tfn 050 564 0743