Arbetarskyddskommittén

En arbetarskyddskommitté ska inrättas på en arbetsplats med minst 20 regelbundna arbetstagare.

Arbetarskyddskommitténs sammansättning

Arbetarskyddskommittén har fyra, åtta eller tolv medlemmar. Utav medlemmarna representerar en fjärdedel arbetsgivaren och hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som är den mindre av dessa grupper.

Arbetsgivaren utser sina representanter i arbetarskyddskommittén. Arbetarskyddsfullmäktigen är som arbetstagarnas representant en självskriven medlem i kommittén, de andra representanterna väljs i samband med valet av arbetarskyddsfullmäktigen.

I stället för att inrätta en arbetarskyddskommitté kan man på arbetsplatsen komma överens om ett ersättande samarbetsarrangemang.

Arbetarskyddskommitténs uppgifter

Arbetarskyddets allmänna samarbetsärenden som gäller en omfattande arbetstagargrupp och arbetsplatsen behandlas i arbetarskyddskommittén eller i ett motsvarande samarbetsorgan.

Arbetarskyddskommitténs centrala uppgifter är att göra utvecklingsförslag gällande arbetarskyddet och arbetshälsan åt arbetsgivaren, följa med genomförandet av arbetarskyddets verksamhetsprogram och företagshälsovården samt göra utvecklingsförslag gällande dem.

Arbetarskyddskommittén har också som uppgift att göra förslag gällande ordnande av arbetarskyddsutbildning, handledning och insättande i arbetet samt att delta i verksamhet som uppehåller arbetsförmågan.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga