Arbetarskyddssamarbetet

Arbetarskyddssamarbetet går ut på att arbetsgivaren och personalen tillsammans behandlar ärenden som gäller arbetets säkerhet och sundhet samt arbetstrivseln.

Arbetarskyddssamarbetets parter

Samarbetets parter är arbetarskyddschefen som utnämnts av arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen som valts av arbetstagarna samt arbetarskyddskommittén. I arbetsmarknadsorganisationernas avtal finns dessutom bestämmelser gällande skyddsombud. På små arbetsplatser sker samarbetet i direkt växelverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Arbetsplatsen

I arbetarskyddssamarbetet är det centralt att definiera arbetsplatsen ur samarbetets synvinkel, en s.k. samarbetsarbetsplats. Begreppet påverkar det representativa samarbetet och valet av arbetarskyddsfullmäktig.

Samarbetsarbetsplatsen är en helhet som bildas av samma arbetsgivares en eller flera avdelningar eller enheter. Då man bestämmer samarbetsarbetsplatsen tar man i beaktan verksamhetens natur och omfattning, mängden arbetstagare i enheterna samt arbetets risker och olägenheter. I företaget kan flera samarbetsarbetsplatser fastslås.

En samarbetsarbetsplats kan också bildas av flera arbetsgivares avdelningar.

Angelägenheter som omfattas av samarbetet

I arbetarskyddssamarbetet behandlas ärenden och åtgärder som gäller arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga samt åtgärdernas genomförande och uppföljning av deras inverkan.
  • den fysiska och psykosociala belastningen, kemiska och biologiska agenser, arbetsplatsens konstruktiva säkerhet och maskinsäkerhet
  • morganisering av arbeten och arbetsutrymmen, organisationsändringar, maskin- och anläggningsanskaffningars inverkan på den fysiska och psykosociala belastningen samt på introduktion och handledning
  • mål och utvecklingsprogram som hänför sig till verksamhet för att upprätthålla hälsa, säkerhet, arbetsförmåga och arbetstrivsel, t.ex. verksamhetsprogram för arbetarskyddet och företagshälsovårdens handlingsplan
  • angelägenheter som framkommit under arbetsplatsens riskbedömning och arbetsplatsutredning samt åtgärder som ska vidtas på basen av utredningarna
  • de uppföljningsuppgifter om säkerheten och hälsan på arbetsplatsen och åtgärder som vidtagits på basen av uppgifterna. Uppföljningsuppgifter kan vara t.ex. sammanfattningar på säkerhetsiakttagelser, farosituationer, inträffade olycksfall, våldssituationer och sjukfrånvaron.  
Angelägenheter gällande genomförandet av företagshälsovården och målsättningen i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ska behandlas under samarbete.

Behandling av frågor om samverkan

Omedelbar samverkan

En fråga som gäller en enskild arbetstagare eller grupp av arbetstagare behandlas av arbetstagaren och chefen.
Arbetarskyddsfullmäktigen kan delta i behandlingen
  • om arbetstagaren önskar det
  • om arbetsgivaren och chefen önskar det
  • på eget initiativ ifall arbetstagaren godkänner deltagandet och arbetarskyddsfullmäktigen på goda grunder anser det nödvändigt.

Behandling i arbetarskyddskommissionen

Frågor om arbetarskydd och samverkan som gäller en större grupp av arbetstagare och arbetsplatsen i allmänhet behandlas i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande organ.

En medlem av arbetarskyddskommissionen har rätt att till kommissionen ge förslag om frågor som ska behandlas.

Om en arbetsplats inte har en arbetarskyddskommission behandlas motsvarande frågor med arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Om en arbetsplats inte har en arbetarskyddsfullmäktig behandlas frågor om samverkan med anställda.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga