Työsuojeluhenkilörekisteri

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitetaan työpaikoilla työsuojelun yhteistoimintatehtäviin nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteistiedot. Rekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön rekisteri, jonka ylläpidon ministeriö on antanut Työturvallisuuskeskuksen tehtäväksi. Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoittaminen on työnantajan lakisääteinen velvoite.


Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettavat tiedot

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä edellyttää, että työnantaja ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin seuraavien työpaikalla valittujen tai nimettyjen henkilöiden yhteystiedot ja syntymäajan:
  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työsuojeluvaravaltuutetut
  • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet (vähintää 20 henkilön yritys tai organisaatio)
  • työsuojeluasiamiehet (mikäli työpaikalla valittu)
Lisäksi ilmoitetaan työnantajaa ja työpaikkaa koskevat tiedot sekä  työterveyshuoltopalvelujen tuottajan. Työpaikka työsuojeluhenkilörekisterissä tarkoittaa työsuojelun yhteistoimintatyöpaikkaa eli sitä kokonaisuutta jonka puitteissa yhteistoiminta on järjestetty.

Työantaja voi halutessaan ilmoittaa myös päätoimisten työsuojeluammattilaisten  sekä työterveyslääkärien, työpsykologien, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien yhteystiedot.

Mikäli yrityksen tai organisaation henkilöstömäärä on alle 10 eikä työsuojeluvaltuutettua ole valittu, pelkän työsuojelupäällikön ilmoittaminen rekisteriin ei ole pakollista.

Ilmoitus työsuojeluhenkilörekisteriin

Ilmoituksen työsuojeluhenkilörekisteriin tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituksella osoitteessa www.ttkrekisteri.fi

Ilmoitus tehdään työsuojelun yhteistoimintakausittain ja päivitetään aina tietojen muuttuessa. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, kun samat henkilöt jatkavat samoissa tehtävissä uudelle toimikaudelle.

Työturvallisuuskeskus lähettää kaksi kuukautta ennen työsuojelun yhteistoimintakauden päättymistä muistutuksen kauden päättymisestä työsuojelupäällikölle.

Työsuojeluhenkilörekisterin tietojen käyttö

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään työsuojelutiedon ja työsuojelukoulutuksen järjestämiseen liityvän tiedon välittämiseen. Työturvallisuuskeskus käyttää rekisterin tietoja oman koulutuksensa markkinointiin ja työsuojelumateriaalinsa välittämiseen. Yhteystietoja voidaan luovuttaa myös järjestöille, yhdistyksille ja muille työsuojelukoulustusta järjestäville tahoille materiaalin ja työsuojelukoulutustietojen välittämiseen.

Työsuojeluhenkilörekisteriin rekisteröidyille yksityisen sektorin ja kunta- ja seurakunta-alan henkilöille postitetaan Turvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema Telma -lehti. Valtion sektorin työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille postitetaan Kaiku -lehti.

ttk_kouluttaa

Terveellinen sisäilmasto -seminaari 22.11. Helsingissä

Terveellinen sisäilmasto -seminaari