Näin työhyvinvointia on kehitetty

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä työpaikoilla toteutetuista työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen kehittämishankkeista.Kuljetusalan startti työhyvinvointiin

Kuusi kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä haki ja sai uusia eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen TTK:n Työhyvinvointistartista keväällä 2015.

Työhyvinvointistartti sisälsi kolme yhteistä koulutuspäivää, yrityskohtaisen ohjaustapaamisen ja yritysten omatoimista kehittämistä. Kehittämisen tukena toimi Työhyvinvointikorttikoulutus ja Sykettätyöhön.fi-palvelu. Työhyvinvointia ylläpitävät toimintatavat arvioitiin työpaikoilla ja tulosten perusteella käynnistettiin kehitystyö. Projekti päättyi kokemusten vaihtoon ja osaamisen jakamiseen kaikkien osallistujien kesken.

Työhyvinvointi vaatii tekoja

Falckilla viime keväänä tehty työhyvinvointikysely kertoi, että työkyvyn ylläpitoon ei juuri kannustettu. Haitallista kuormitusta ei vastaajien mielestä seurattu riittävästi eikä kehityskeskusteluja käyty lainkaan. Sairaslomien määrä oli suuri, ja esimiestaidoissakin katsottiin olevan parantamisen varaa.

Riskienhallinnan koordinaattori Mira Matikainen on ollut talossa neljä vuotta. Toimenkuva kattaa työturvallisuuden ja -suojelun, tietosuoja- ja muut riskit sekä laatuprojektit. Matikainen sanoo Työhyvinvointistartin yhteispäivien muiden osallistujayritysten kanssa olleen antoisia.

-    Löytyi paljon samoja ongelmia, mutta myös kokemusta ja neuvoja siitä, miten asioita on ratkottu. Oli hyödyllistä kuulla, miten asiat on järjestetty samantyyppisissä yrityksissä.

Falck on kasvanut muutamassa vuodessa pienestä ja tiiviistä työporukasta monen osaston 90 hengen työpaikaksi. Tämän kokoisessa työpaikassa ei tiedetä riittävästi toisten töistä, eikä ymmärretä erilaisista työnkuvista johtuvia eroja käytännöissä ja säännöissä. Jotta yhteishenki ja ilmapiiri pysyvät hyvällä tasolla, täytyy panostaa myös johtamiseen.

- Kuljetusala on miesvaltainen: työkulttuuri ja raavaat miehet ovat mieltäneet työhyvinvoinnin jonkinlaisena pehmona hali-hali- höttönä, toteaa talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Mikko Manninen.

- Työhyvinvointiin panostaminen ei vaadi välttämättä rahaa. Esimerkiksi yhteishengen parantaminen on enemmänkin kiinni asenteista. Kun työilmapiiri on hyvä, eivät vähemmän mukavat työtehtävätkään tunnu liian raskailta. Työtehtäviä voidaan järkevöittää avaamalla työprosesseja. Tällöin selviävät myös työntekijöitä kuormittavat solmukohdat ja aikavarkaat. Työprosessien avaus on parhaillaan meneillään.

Tapauskäsittelijä Karoliina Kososen mielestä Työhyvinvointistartista oli sekin hyöty, että työntekijät näkevät, että työhyvinvoinnista ollaan ylipäänsä kiinnostuneita. Työhyvinvoinnissa kuljetusyrityksissä on usein tultu jälkijunassa, ja esimieheksi päädytään usein oman työn kautta. Tämä ei vielä pätevöitä johtamaan.

Falckilla on meneillään esimiesten koulutus, ja johtamistaidot ovat alkaneet kohentua. Tänä vuonna aloitettiin myös järjestelmälliset
kehityskeskustelut startin innoittamana.

Sairauspoissaolot romahtivat

Falckin jatkuvasti lisääntyneitä sairaspoissaoloja on onnistuttu merkittävästi vähentämään tänä vuonna. Aiemmin kaikista sairauspoissaoloista tarvittiin lääkärin tai hoitajan todistus. Kesällä siirryttiin käytäntöön, että oma ilmoitus sairastumisesta riittää ensimmäisiltä kolmelta päivältä. Sairastuneen tulee ottaa yhteyttä ”HealthDeskiin”, jossa sairaanhoitaja vastaa ja antaa neuvoja tilanteeseen.

Yhtiöön rakennettiin myös varhaisen välittämisen malli. Järjestelmä poimii automaattisesti kuukausittain työntekijät, joilla poissaolojen määrä ylittää sovitun rajan. Työntekijälle lähtee kirje kotiin, ja esimiehelle tieto asiasta, jonka jälkeen tilanteesta keskustellaan esimiehen kanssa.

- Poissaolopäivät ovat vähentyneet dramaattisesti, iloitsee Manninen. Keskimäärin kolmen päivän sairaspoissaolot ovat pudonneet kahteen puolessa vuodessa!

Työhyvinvointistartin tuloksia yrityksissä

Rauanheimo:  Terveelliset  elämäntavat keskiössä

Satama-operaattori Rauanheimon kehittämiskohteeksi otettiin hyvinvointi ja tiedon kulku. Laatu- ja työturvallisuuspäällikkö Olav Hansenin mukaan tieto siitä, miten työntekijä voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa, on jäänyt taka-alalle.

Terveellisiä elintapoja tuettiin poistamalla henkilöstön maksuosuus ja ottamalla koekäyttöön terveitä elintapoja tukeva mobiilisovellus. Pilottiryhmässä oli 30 henkilöä, ja ensi vuonna jatketaan uudella ryhmällä. Myös työterveyshuollon palveluntarjoaja vaihdettiin ja jatkossa sisäistä tiedonkulkua tehostetaan.

Vekka  Liikenne: Selkeyttä johtamiseen

Vekka Liikenne lähti hakemaan Työhyvinvointistartista uutta energiaa ja ideoita.

- Tilanne oli ollut pitkään epämääräinen ja epävarma kilpailutusten myötä. Omat pelimerkit olivat loppu, kuvailee linja- autonkuljettaja ja työsuojeluvaltuutettu Rauno Toivonen.

Työpaikalle oli muodostunut ikäryhmien kuppikuntia, mistä työilmapiiri kärsi. Haluttiin lisää yhteishenkeä ja avoimuutta. Havaittuihin haasteisiin lähdettiin hakemaan kohennusta ”kolmikantaisessa” työsuojelutyöryhmässä. Tuli uusia ideoita ja työilmapiiri on jo parantanut.


Nyttemmin kaikille työntekijöille on pidetty kehityskeskustelut. Myös työnjohdon roolia ja vastuita aiotaan selkeyttää. Työhyvinvointistartin alussa tehty nettipohjainen työhyvinvointiarvio ei Vekka Liikenteessä tuottanut kehittämisideoita. Vastausmäärät jäivät vähäisiksi, ja työhyvinvointiarvion avoimuus koettiin haasteena. Ensimmäinen karikko ohitettiin, ja henkilöstön ajatukset koottiin kehityskeskustelujen kautta.

Kuljetus  Kovalainen:  Esimiehille verkostoa

- Starttiin osallistuminen antoi toimipaikkojen esimiehille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja toimintatapojaan, kertoo työsuojelupäällikkö Mira Näyhä.

Kuljetus Kovalainen halusi myös verkostoitua muiden toimialan edustajien kanssa ja oppia uusia hyviä käytäntöjä.

Yksi kehityskohde oli vastuualueiden selkeyttäminen ja esimiestyön kehittäminen. Tärkeäksi kehityskohteeksi nousi myös perehdyttäminen ja työnopastus, joiden läpivientiin keskitytään kevään aikana.
Kemi Shipping: Työhyvinvointi on jatkuvaa  parantamista
- Kemi Shippingillä työhyvinvointi on ollut paljon esillä ja kehittämisen kohteena viime vuosina, kertoo resurssivastaava Mikko Kylmälä.

On luotu varhaisen välittämisen malli ja toimintaohjeet esimerkiksi epäasialliseen kohteluun. Näistä ei yleisesti ole tiedetty, joten työhyvinvointiasioista teidottamista haluttiin tehostaa. Toinen painopiste oli tarjota työntekijöille eväitä kehittymiseen ja ammattitaidon vahvistamiseen täydennyskoulutukseen panostamalla.

Kylmälän mukaan paljon asioita on saatu liikkeelle. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet parin vuoden ajan. Työterveyssuunnitelmakin on juuri tehty uusiksi. Ensi vuonna erityistä huomiota kiinnitetään ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseen. Ikääntyville työntekijöille pyritään tarjoamaan heille sopivaa työtä, jos työkyky on alentunut.

Falck: Liikuntakisailulla virtaa  työhön

Työyhteisössä kaivattiin enemmän kannustusta terveellisiin elintapoihin. Talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Mikko Mannisen mukaan on paikallaan, että työnantaja tarjoaa apuvälineitä terveyden edistämiseen, koska työntekijöiden hyvinvointi lisää työn tuottavuutta.

Syksyllä järjestettiin liikuntakisailu, missä kerättiin liikuntasuorituksia korteille. Eniten liikkunut palkittiin, mutta pääpalkinto arvottiin. Osanotto oli innostunut ja kevättä varten on jo uusia ideoita. Uusi työhyvinvointikartoitus tehtiin loppuvuodesta ja tulokset ovat lupaavia. Kehittäminen on päässyt hyvään alkuun.

Starttipaatos
Työhyvinvointistartin päätöstilaisuuden osallistujia yhteiskuvassa.

Teksti: Tarja KivimäkiPalaa otsikoihinkuvitus_tyopoyta

Koulutusta työsuojelusta ja työhyvinvoinnista

Lähiopetuksena tai verkossa, myös omalle työpaikallesi räätälöitynä.

Tutustu koulutustarjontaan
eu_kampanja_2018

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät työpaikalla 2018-2019

Hyvien käytäntöjen kilpailu, hakuaika päättyy 18.1.2019

Ilmoita työpaikkasi hyvä käytäntö kampanjan kilpailuun
eu_kampanja_2018

Terveellinen työ kampanja 2018-2019

Telma-4-18

Telma-lehti 4/2018: Työ ja aika

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje