Työpaikan kehittäminen

Työ­paik­ko­jen toi­min­ta­ym­pä­ris­tö ja asi­a­kas­vaa­ti­muk­set muut­tu­vat ja ai­heut­ta­vat jatkuvaa muu­tos­tar­vet­ta. Työ­pai­kal­la käy­tä­vät joh­don ja hen­ki­lös­tön vä­li­set kes­kus­te­lut ovat yh­tei­sen muu­tos­tie­toi­suu­den avain­asia. Kehitettävissä asioissa ei kannata suunnata huomiota vain ongelmiin, vaan myös työn voimavaroja on osattava hyödyntää. Voimavaroilla vahvistetaan myönteisiä kokemuksia työpaikan kehittämisestä.


Palaverit

Palaverit ovat tärkeä työpaikan kehittämisfoorumi. Palaverissa käydään osanottajien kanssa läpi asiat, jotka ovat edellisen palaverin jälkeen nousseet keskusteluun työpaikalla sekä vaativat yhteistä käsittelyä. Samoin asialistalla on systemaattisesti esillä asiat, jotka on valittu pitkäjänteisemmin koko työyhteisön kehittämisen kohteiksi.

Esimiehen tehtävänä on koota faktaa toiminnan kehittymisestä. Tarvitaan mittareita, joista nähdään kehittyminen.

Aina asiat eivät palavereissa ratkea, jolloin asian jatkokehittäminen annetaan toimeksi työparille tai pienryhmälle. Pienryhmä jatkaa toimeksiannon mukaista kehittämistä työn ohessa. Lähiesimies tukee ja hankkii ratkaisun tueksi tarvittavaa asiantuntemusta. Seuraavassa palaverissa palataan toimeksiantoon ja sen tuloksiin, käydään palautekeskustelu ratkaisuista tai kehittämisen vaiheista.


Kehittämisprosessi

kehittämisprosessinkuva
Ylin johto käynnistää työpaikan kehittämisprosessin. Idea kehittämiseen voi syntyä esimerkiksi toimintaympäristön muutoksesta tai asiakas-, esimies- tai työntekijäkokemuksesta. Tärkeää on, että ylin johto sitoutuu, asettaa tavoitteita, seuraa ja resursoi kehittämisen.

Lähtötilanteen selvittämiseksi työpaikalla kannattaa koota eri lähteistä saatavat tunnusluvut ja kokemukset yhteen. Mikä meillä toimii, mikä ei toimi? Miten haluamme asian olevan? Miten asia silloin on, kun se on hyvin? Mistä sen huomaamme ja mihin voimme vaikuttaa? Nämä ovat hyviä kysymyksiä nykytilan analysoimiseen.

Kehittämisprojekti on hyvä tapa organisoida kehittämistyötä. Vastuuhenkilöiden ja ohjausryhmän nimeäminen, päätöksentekosuhteet, aikataulutus, resursointi ja budjetointi ovat tärkeitä. Projektiryhmä on tärkeässä roolissa käytännön toteutusten ideoinnissa, henkilöstön osallistamisessa ja viestinnässä.

Toteutusvaiheessa sekä suunnitelman täsmentäminen että kehittämistyön arviointitiedon kokoaminen ovat keskiössä. Kehittäminen muuttaa ihmisten arkea. Tärkeää on, että he ovat itse vaikuttamassa muutokseen ja saavat esimiestensä vahvan tuen toteutuksen läpivientiin.

Vain tuloksia aikaansaava kehittäminen on mielekästä. Uu­dis­tus­ten va­kiin­nut­ta­mi­nen edel­lyt­tää myös työ­pai­kan ra­ken­tei­den, or­ga­ni­saa­ti­on tai joh­ta­mis­jär­jes­tel­män muu­tok­sia. Arviointivaiheessa on hyvä arvioida paitsi tuloksia, myös sitä, mitä kehittämistyössä opittiin mm. yhteistyöstä, projektin organisoinnista, viestinnästä ja eri vaiheista.Prosessikonsultointi

Pro­ses­si­kon­sul­toin­ti on toimiva ke­hit­tä­mi­sen me­ne­tel­mä silloin, kun työ­pai­kal­la ko­e­taan usei­ta muu­tos­tar­pei­ta, eikä vä­li­tön­tä kor­jaa­vaa toi­men­pi­det­tä ole tie­dos­sa. Pro­ses­si­kon­sul­toin­ti on sys­te­maat­ti­ses­ti vai­he vai­heel­ta ete­ne­vä ke­hit­tä­mis­pro­ses­si, jos­sa muu­tos­tar­peet sel­vi­te­tään, or­ga­ni­soi­daan ke­hit­tä­mis­toi­min­ta ja ote­taan käyt­töön työ­pai­kal­la ke­hit­tä­mi­sen tu­lok­si­na uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja.

Prosessikonsultti auttaa asiakasta löytämään olennaiset kehittämistarpeet ja mahdollisuudet ja tarjoaa apua kehittämisprosessin vaiheistuksessa ja organisoinnissa. Prosessikonsultti ohjaa asian- ja ongelmankäsittelyprosessia eri menetelmiä käyttäen. Samalla asiakas oppii itse ohjaamaan omaa toimintaansa ja oppii tunnistamaan ongelmia (ei oireita) ja ratkoo niitä rakentavasti.

Uu­sien yh­des­sä ke­hi­tet­ty­jen toi­min­ta­ta­po­jen käyt­töön­otto luo jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen kult­tuu­ria. Parannetaan jatkuvasti työn sujuvuutta, työturvallisuutta ja -hyvinvointia sekä työkykyisyyttä.

Pro­ses­si­kon­sul­toin­nin peri­aat­tei­ta:

  • Joh­to ja muu hen­ki­lös­tö ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na on­gel­man­mää­rit­te­lyä teh­tä­es­sä, jot­ta saa­daan esil­le myös pin­nan alla ole­vat työ­pai­kan muu­tos­tar­peet.
  • Ke­hit­tä­mi­nen on sekä on­gel­mien rat­kai­se­mis­ta että uu­sien pa­rem­pien toi­min­ta­ta­po­jen ja työ­me­ne­tel­mien ide­oi­mis­ta.
  • Oleel­lis­ta on hen­ki­lös­tön luot­ta­mus si­ten, että ih­mi­set us­kal­ta­vat tuo­da esil­le mitä työ­pai­kal­la to­del­la ta­pah­tuu eikä si­lo­tel­tua pin­ta­ku­vaa.
  • Joh­don ja hen­ki­lös­tö ke­hit­tä­vät yh­des­sä uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja ja työ­me­ne­tel­miä.

TTK:ssa on kehitetty Yhdessä kehittäminen työpaikalla -palvelukonseptikuvitus_tyopoyta

Koulutusta työsuojelusta ja työhyvinvoinnista

Lähiopetuksena tai verkossa, myös omalle työpaikallesi räätälöitynä.

Tutustu koulutustarjontaan
eu_kampanja_2018

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät työpaikalla 2018-2019

Hyvien käytäntöjen kilpailu, hakuaika päättyy 18.1.2019

Ilmoita työpaikkasi hyvä käytäntö kampanjan kilpailuun
eu_kampanja_2018

Terveellinen työ kampanja 2018-2019

Telma-4-18

Telma-lehti 4/2018: Työ ja aika

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje