Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Putoamisuojaus

Putoaminen on keskeinen vaaratekijä työskenneltäessä korkealla, telineillä, työtasoilla tai tikkailla ja liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja reunoja. Putoamisen estäminen varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja hankkimalla turvalliset työtasot ja asianmukaiset suojarakenteet ja turvalaitteet.

Kulkutiet varustetaan suojakaiteilla, joihin kuuluvat käsijohde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista  Suojakaiteen sopiva korkeus on noin yksi metri. Kuilut ja aukot suojataan tukevilla kansilla.

Henkilönsuojaimet

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työssä voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistetuilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työssä esiintyvien vaarojen arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet.

Arviointiin kuuluu myös henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely. Lisäksi on otettava huomioon ne vaarat tai haitat, joita itse suojaimesta saattaa aiheutua.

Henkilösuojaimia ovat hengityksen-, kasvojen-, kuulon-, silmien- ja päänsuojaimet, turva-, suoja- ja työjalkineet, putoamissuojaimet, suojakäsineeet ja suojavaatteet.

Suojaimia valittaessa huomioitavat asiat

  • Mikä on vaara, jonka ehkäisemiksi suojain hankitaan?
  • Millaiset suojausominaisuudet suojaimessa pitää olla vaaran ehkäisemiseksi?
  • Mitkä ovat suojaimen käyttämisestä aiheutuvat vaarat tai haitat?
  • Millaiset ovat työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja tarpeet henkilönsuojaimelle?

Käyttäjien osallistuminen suojainten valintaan on tärkeää, jotta käyttömukavuus tulee otettua huomioon. Lisäksi työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat asettaa vaatimuksia suojainten valinnalle.

Suojainten käytön opastuksella huolehditaan siitä, että suojaimet puetaan oikein, niitä käytetään koko ajan, kun työskennellään epäpuhtauksia sisältävässä työympäristössä ja käyttäjät huolehtivat suojainten asianmukaisesta huollosta ja kunnospidosta.

Työnantaja vastaa suojaimen kustannuksista, kun suojaimen käyttöä edellytetään työnantajan tekemän riskinarvioinnin perusteella tai suojaimen käyttämistä edellytetään toimialaa koskevissa säädöksissä.

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)