Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kaikille aloille yhteiset aiheet

Turvatuokio

Turvatuokio on työpaikan oma tapahtuma, joka lisää ymmärrystä ajankohtaisesta työturvallisuusteemasta.

Pienen työpaikan työsuojelun toimintaohjelma

Pienen työpaikan työsuojelun toimintaohjelma -työkirja ja -webinaarit on suunnattu alle 10 henkilöä työllistävälle työpaikalle. Niiden avulla kokoat työpaikalle työsuojelun toimintaohjelman yhdessä henkilöstön kanssa.

Yksilötutka

Yksilötutka-kyselyllä kokoat arviot työntekijöiden omasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä.

Työhyvinvointiarvio

Työhyvinvointiarvio-kyselyllä kartoitetaan työpaikan työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä - mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehittämistä.

Onnistutaan yhdessä

Animaation avulla halutaan tukea ja varmistaa, että kaikki työntekijät, urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti yhteisellä työpaikalla ja pääsevät kotiin terveenä.

Turvallisuuskumppani

Turvallisuuskumppani-yhteistyön tavoitteena on lisätä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulutuksen, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja jakaa turvallisuuden kehittämisen hyviä käytäntöjä turvallisuusosaamisen varmistamiseksi valmistuvilla opiskelijoilla. Turvallisuuskumppani on monialainen yhteistyöhanke, jota koordinoi Työturvallisuuskeskus.

UPA-rekisteri

Turvallisen työpaikan perusedellytys on, että kaikki osapuolet käyttävät turvallisia työmenetelmiä. Hyvään tulokseen turvallisten toimintatapojen kehittämisessä …

Kaikki tarvitsevat palautumista

Palautuminen työpäivän tai -vuoron aikana vaikuttaa olennaisesti työkuormituksen kokonaisuuteen. Se edistää hyvinvointia, työssä suoriutumista ja uuden oppimista. Kaikki tarvitsevat palautumista -videossa kerrotaan esimerkkejä palautumistavoista.