Gå till innehållet

Svenska

Chefen och förändringskommunikation

I förändringssituationer betonas chefens roll genom öppen, regelbunden, tydlig och förtroendeingivande kommunikation och delaktighet. Syftet med denna publikation är att sammanställa god praxis och synpunkter som chefer kan ta del av och hänsyn till.

Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter

Målet med guiden Gott uppförande i församlingens förtroendeuppgifter är att göra det lättare att identifiera osakligt bemötande och klargöra principerna för ingripanden i osakligt bemötande i de förtroendevaldas verksamhet.

Bedömningen av välbefinnandet i arbetet

Genom bedömningen av välbefinnandet i arbetet kan ni identifiera de frågor som främjar välbefinnandet på arbetsplatsen: vilka faktorer är bra på er arbetsplats och vilka faktorer ännu kräver utveckling.

Vi möts på webben!

I allt fler arbetsgemenskaper sker en stor del av växelverkan och mötena virtuellt. Denna publikation ger tips på hur den som leder en tillställning kan stöda och stärka känslan av att mötas samt en öppen och diskuterande atmosfär vid möten som ordnas på webben.

Säkerhetsstunden

Säkerhetsstunden är en händelse på arbetsplatsen som ökar förståelse om aktuella teman inom arbetarskydd.

Introduktion i textilvård

Denna handbok är avsedd för arbetsplatser inom textilvårdsbranschen. Handboken kan användas som hjälpmedel för att ge en arbetstagare introduktion och handledning i arbetet. Handboken presenterar säkra arbetssätt med hjälp av texter och bilder.

Checklista för introduktionsutbildning

Checklistan för introduktionsutbildning innehåller en strukturerad förteckning över saker som ska tas upp. Listan fungerar som stöd för planeringen och genomförandet av introduktionen. Både handledaren och den som introduceras använder listan för att följa upp introduktionen och försäkra sig om att arbetstagaren lärt sig sakerna. Listan kan kopieras, gallras och kompletteras på arbetsplatsen.

Resiliens i arbetet och i vardagen

Resiliens är vitalitet som gör det möjligt för dig att övervinna svåra faser. Det innebär förmågan att anpassa sig till förändringar och lära av dem, att hitta möjligheter för tillväxt inför utmaningar och att överleva trots det som har hänt.

Belastningsvågen

Belastningsvågen skapar information om arbetstagarens psykosociala belastning som helhet. Den fungerar som ett verktyg för prognostisering och uppföljning av arbetsbelastningen och resurserna. Belastningsvågen är en gratis applikation som är lätt att använda. Den fungerar på mobilapparater och i webbläsare.