Gå till innehållet

Verksamhetsmodell

Handbok för att arbeta tillsammans

Handboken för att arbeta tillsammans kan användas för att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Handboken innehåller bekanta, återkommande situationer på en arbetsplats. För varje situation har man valt metoder för att engagera alla att använda sin egen kompetens för att uppnå det gemensamma målet.

Säkerhetsstunden

Säkerhetsstunden är en händelse på arbetsplatsen som ökar förståelse om aktuella teman inom arbetarskydd.