Gå till innehållet

Digital publikation

Mot en välmående arbetsgemenskap – proaktiva åtgärder som stöd för sinnet

För att stödja psykisk hälsa är det såväl på arbetsplatserna som inom företagshälsovården viktigt att vända blicken mot en allt tidigare, proaktiv verksamhet. Vardagen på arbetsplatserna måste innehålla sådant som stärker sinnet innan arbetsförmågan eller arbetstillfredsställelsen påverkas på ett sätt som stör arbetet och vardagen.

Tryggt i distansarbete

I takt med att informations- och kommunikationstekniken utvecklas har möjligheterna att välja när och var man arbetar ökat. Datorer, mobilapparater och internet är vardag på arbetsplatserna inom nästan alla branscher. Den tekniska utvecklingen förändrar också hela tiden miljön där arbetstagarna är verksamma. För många är arbetet åtminstone delvis kunskapsarbete och inte längre alltid i samma utsträckning bundet vid tid, plats och närvaro som tidigare.