Gå till innehållet

Digital applikation

Bedömningen av välbefinnandet i arbetet

Genom bedömningen av välbefinnandet i arbetet kan ni identifiera de frågor som främjar välbefinnandet på arbetsplatsen: vilka faktorer är bra på er arbetsplats och vilka faktorer ännu kräver utveckling.

Belastningsvågen

Belastningsvågen skapar information om arbetstagarens psykosociala belastning som helhet. Den fungerar som ett verktyg för prognostisering och uppföljning av arbetsbelastningen och resurserna. Belastningsvågen är en gratis applikation som är lätt att använda. Den fungerar på mobilapparater och i webbläsare.

Utvecklingsstigen

Utvecklingsstigen testet hjälper ledning och medarbetare att tillsammans hitta de viktigaste utvecklingsbehoven på arbetsplatsen.