Utveckling av arbetsplatsen

Arbetsplatsernas verksamhetsmiljö och kundernas krav ändras och orsakar ett ständigt behov av modifikationer. Diskussioner som förs på arbetsplatsen mellan ledningen och personalen är i nyckelroll för att vara medveten om ändringar som sker. I utvecklingsarbetet ska man inte endast fokusera på problem utan också kunna utnyttja arbetets resurser. Med hjälp av resurserna stärker man positiva erfarenheter av att utveckla arbetsplatsen. 

Möten

Möten är ett viktigt utvecklingsforum på arbetsplatsen. Under möten går man tillsammans med deltagarna igenom ärenden som kommit upp på arbetsplatsen sen det senaste mötet och kräver gemensam behandling. På agendan finns också systematiskt ärenden som valts till långsiktiga utvecklingsmål i hela arbetsgemenskapen. 

Det är förmannens uppgift att samla fakta om verksamhetens utveckling. Det behövs olika mätare med hjälp av vilka man kan följa med utvecklingen.

Alla frågor blir inte lösta under mötena och då överförs vidareutveckling av ärendet till ett arbetspar eller en liten grupp. Gruppen fortsätter utvecklingsarbetet enligt uppdraget på sidan om arbetet. Närförmannen stöder arbetet och skaffar nödvändig sakkunskap för att komma till en lösning. På nästa möte återkommer man till uppdraget och dess resultat, för en responsdiskussion eller diskuterar utvecklingens skeden.

Utvecklingsprocess

Den högsta ledningen startar arbetsplatsens utvecklingsprocess. Utvecklingsidén kan  uppkomma av en förändring i verksamhetsmiljön eller av kund-, förmans- eller arbetstagarerfarenheter. Det viktiga är att den högsta ledningen förbinder sig till utvecklingsarbetet, sätter upp mål, följer arbetet och erbjuder resurser.

För att reda ut utgångsläget på arbetsplatsen lönar det sig att samla nyckeltal och erfarenheter från olika källor. Vad fungerar hos oss, vad fungerar inte? Hur vill vi att det ska se ut? Hur ser det ut då det är bra? Hur märker vi det och vad kan vi påverka? Dessa är frågor som ställs för att analysera nuläget.

Ett utvecklingsprojekt är ett bra sätt att organisera utvecklingsarbetet. Det är viktigt att utse ansvarspersoner och en styrgrupp, tänka på beslutsfattning, bestämma tidtabeller, se till resurser och budgetera. Projektgruppen har en viktig roll i att planera genomförandet i praktiken, uppmuntra personalen att delta och kommunicera.

I genomföringsskedet är det centralt att precisera planen och samla utvecklingsarbetets bedömningsinformation. Utvecklingen ändrar på människornas vardag. Därför är det viktigt att de själva är med och påverkar förändringen och får ett starkt stöd av sin förman i genomförandet.

Endast utvecklingsarbete som leder till resultat känns meningsfullt. För att etablera reformerna måste också ändringar ske i arbetsplatsens strukturer, organisationen eller i ledningssystemet. I bedömningsskedet vore det bra att förutom resultaten också bedöma vad man lärt sig under utvecklingsarbetet om bl.a. samarbete, organisering av ett projekt, kommunikation och olika faser.

Processkonsultation

Processkonsultation är en fungerande utvecklingsmetod då man på arbetsplatsen anser det finnas flera behov för förändring och inte vet om en omedelbar åtgärd för att lösa situationen. Processkonsultation är en utvecklingsprocess som fortskrider systematiskt fas för fas och reder ut ändringsbehoven, organiserar utvecklingsverksamheten och tar i bruk nya handlingssätt som utvecklingsarbetet resulterat i.

En processkonsult hjälper kunden hitta de väsentliga utvecklingsbehoven och möjligheterna samt erbjuder hjälp i att indela utvecklingsprocessen i faser och organisera arbetet. Processkonsulten styr processen genom att hantera ärenden och problem med hjälp av olika metoder. Samtidigt lär sig kunden själv hur man styr den egna verksamheten och lär sig känna igen problem (inte symptom) samt att lösa dem på ett konstruktivt sätt.

Att ta i bruk handlingssätt man utvecklat tillsammans resulterar i en utvecklingskultur. Man förbättrar då fortlöpande arbetets smidighet, arbetarskyddet, arbetstrivseln och arbetsförmågan.

Principer inom processkonsultation:

  • ledningen och den övriga personalen är aktiva då problemen fastställs så att man också får reda på ändringsbehov som ligger under ytan
  • utveckling är att både lösa problem och att komma med idéer för bättre handlingssätt och arbetsmetoder
  • det är viktigt att personalen har tillit så att människorna vågar föra fram vad som egentligen pågår på arbetsplatsen istället för att ge en förvrängd och polerad bild
  • ledningen och personalen utvecklar tillsammans nya handlingssätt och arbetsmetoder.

På Arbetarskyddscentralen är konceptet ”Yhdessä kehittäminen työpaikalla” (sv. ett koncept för gemensam utveckling på arbetsplatsen) under utveckling.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga