Val av arbetarskyddsfullmäktigen

Valet av arbetarskyddsfullmäktigen och annan samarbetspersonal är stadgat i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och därtill har Arbetarskyddscentralen i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna publicerat branschspecifika anvisningar för arbetarskyddsval.

Arbetarskyddets samarbetsperiod

Arbetarskyddssamarbetets mandatperiod på arbetsplatsen bestäms per kalenderår. Mandatperioden är två år om man inte kommit överens om en längre tidsperiod i branschspecifika avtal eller lokalt inom arbetsplatsens arbetarskyddskommitté. Mandatperioden kan ändå som mest vara fyra kalenderår lång.

Arbetarskyddets samarbetspersonals mandatperiod är lika lång som själva samarbetsperioden. Arbetarskyddschefen som representerar arbetsgivaren är ändå ett undantag eftersom hen utnämns tillsvidare.

Arbetarskyddsvalet

Arbetarskyddsfullmäktigen och dennes två ersättare som representerar arbetstagarna på arbetsplatsen väljs genom val som arrangeras av arbetstagarna. På större arbetsplatser väljs dessutom övriga medlemmar till arbetarskyddskommittén. Om man därtill kommit överens om att välja skyddsombud på arbetsplatsen, väljs de under samma val.

Arbetarskyddsvalanvisningar
Namn Filformat
Arbetarskyddsval på arbetsplatser inom industrin och servicebranschen PDF -tiedosto
Val av personal för arbetarskyddssamarbete inom kommunsektorn för mandatperioden 1.1.2018 – 31.12.2021 PDF -tiedosto
Valanvisningar för sjöfartsbranschen 2015 PDF -tiedosto

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga