Personregistret för arbetarskyddet

Kontaktuppgifterna på de personer som blivit utnämnda och valda till arbetarskyddssamarbetet ska meddelas till personregistret för arbetarskyddet. Registret tillhör social- och hälsovårdsministeriet, som gett Arbetarskyddscentralen i uppdrag att föra registret. Det är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att anmäla kontaktuppgifterna till personregistret för arbetarskyddet.


Information som ska anmälas till personregistret för arbetarskyddet

Lagen om personregister för arbetarskyddet förutsätter att arbetsgivaren anmäler kontaktuppgifterna och födelsedatumet på följande personer som blivit valda eller utnämnda på arbetsplatsen:
  • arbetarskyddschefen
  • arbetarskyddsfullmäktigen
  • arbetarskyddsfullmäktigens ersättare
  • arbetarskyddskommitténs eller motsvarandes medlemmar (minst 20 personers företag eller organisation)
  • skyddsombuden (om valda på arbetsplatsen).
Därtill anmäls information gällande arbetsgivaren och arbetsplatsen samt producenten för företagshälsovården. En arbetsplats i personregistret för arbetarskyddet syftar till arbetarskyddets samarbetsarbetsplats, d.v.s. den helhet inom vilken samarbetet är arrangerat.

Arbetsgivaren kan också enligt eget tycke anmäla kontaktuppgifterna på heltidsanställda arbetarskyddssakkunniga samt företagsläkare, arbetspsykologer, företagshälsovårdare och arbetsfysioterapeuter.

Om företagets eller organisationens personalantal är under tio och ingen arbetarskyddsfullmäktig valts, är det inte obligatoriskt att anmäla endast arbetarskyddschefen till registret.

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet lämnas in av arbetarskyddschefen eller någon annan person som arbetsgivaren utser. Anmälan görs elektroniskt på adressen  www.ttkrekisteri.fi

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet görs för varje valperiod  eller då uppgifterna annars ändrats. Uppgifterna skall också uppdateras om den hittillsvarande arbetarskyddspersonalen fortsätter i samma uppgifter.

Arbetarskyddscentralen skickar arbetarskyddschefen en påminnelse om att samarbetsperioden löper ut två månader i förväg.

Användning av uppgifter i personregistret för arbetarskyddet

Uppgifter som anmälts till personregistret för arbetarskyddet används till att förmedla information om arbetarskyddet och arrangering av arbetarskyddsutbildning. Arbetarskyddscentralen använder registrets uppgifter till att marknadsföra sin egen utbildning och förmedla sitt material för arbetarskyddet. Kontaktuppgifter kan också överlämnas till organisationer, föreningar och andra som ordnar arbetarskyddsutbildning för att förmedla material och utbildningsinformation. 

Personer som registrerats i registret för arbetarskyddet får Telma-tidningen som publiceras av Arbetarskyddscentralen och Arbetarskyddsfonden.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga