Att sätta in och handleda arbetstagaren i arbetet

Insättning och handledning i arbetet är det bästa sättet att stöda säkerhetsverksamheten. Brister i handledningen är vanliga orsaker till olyckor. Arbetarskyddslagen förpliktigar arbetsgivaren att sätta in arbetstagaren i arbetet och arbetsförhållandena samt att handleda i rätt användning av arbetsredskap och säkra arbetssätt. Det är särskilt viktigt att sätta in unga arbetstagare som är i början av sin karriär. 

Insättning och handledning

Insättningen i arbetet ger arbetstagaren färdigheter att arbeta i arbetsgemenskapen och utföra sina arbetsuppgifter rätt och säkert. I arbetshandledningen försäkrar man också att arbetstagaren behärskar arbetsuppgiften, maskinerna och redskapen samt kan handla i störningssituationer och avvikande situationer.
Arbetstagaren som handleds ska också uppmuntras att ta initiativ och vara företagsam. En person som behärskar sitt arbete och är engagerad vill bära ansvar för sitt kunnande genom att fråga, repetera och ta reda på om hen är osäker på något.

Vem sätts in

Alla personalgrupper, också inhyrd personal, sommararbetare och andra säsongarbetare, ska ta del av systematisk insättning och handledning i arbetet.

Insättningen och handledningen ska täcka uppgifter som utförs hos kunden och av utomstående arbetsgivares arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen.

Personer som åker på arbetsresa utomlands ska bli insatta i mållandets kultur, lagstiftning, arbetsförhållanden och hur man rör sig i landet.

Handledningsplan

Som stöd för insättningen och handledningen vore det bra att ha en skriftlig plan för att följa med hur handledningen fortskrider.
Handledningsplanen grundar sig på den information man erhållit från riskbedömningen. Arbetstagaren ska få handledning i de risker som finns kvar samt lära sig känna igen risker och metoder för att förebygga risksituationer.

För olika störningssituationer samt rengörings- och servicearbeten ska skriftliga instruktioner sammanställas så att de kan användas i handledningen. Vid behandling av avvikande situationer fungerar illustrativa bilder som ett bra handledningsmaterial.

Handledningen innebär också en diskussion om spelreglerna på arbetsplatsen, t.ex. om igenkännande av trakasserier och osakligt bemötande eller förfarande vid risk för våldssituationer samt föregripande av orimlig mental belastning.

Under insättningen i arbetet är det viktigt att använda sig av arbetarskyddspersonalens sakkunskap för att göra arbetarskyddsärenden till en naturlig del av handledningen.

Tillståndspliktiga arbeten och behörighet

Företag har sin egen arbetstillståndspraxis för arbeten som kräver särskilda säkerhetsåtgärder eller särskild yrkesskicklighet. Arbetstillståndet grundar sig på en anvisning som gjorts på basen av arbetets riskbedömning. Arbetstillståndspraxisen gäller förutom företagets egna arbetstagare också utomstående arbetstagare. Utförandet av vissa arbeten och arbetsuppgifter kräver att man har en bestämd kompetens.

Exempel på arbeten som kräver arbetstillstånd:
  • arbete i slutna utrymmen
De vanligaste arbetena som kräver behörighet:
  • eldarbeten
  • lyftarbeten
  • elinstallation och servicearbete
  • att köra specialfordon
  • sprängningsarbeten
  • svetsarbeten
  • tak- och vattenisoleringsarbeten
  • asbestarbeten.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga