Arbetarskyddet är ett samarbete

Utgångspunkten för trygga och sunda arbetsförhållanden är en företagsam verksamhet på arbetsplatsen. Förmän som är arbetsgivare eller arbetsgivarens representanter ansvarar juridiskt för att arbetsplatsen är trygg och sund. Arbetarskyddets samarbetspersoner fungerar som sakkunniga i att främja arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Lagstiftningen ställer också krav på arbetstagarna att ta hand om att säkra sin egen och sina arbetskamraters säkerhet. Arbetarskyddsförvaltningen ser som myndighet till arbetsförhållandenas minimikrav och att de följs.


Tyoturvallisuuskeskus_Palvelu_Tyosuojelu_tyopaikalla_MikaelAhlfors_Keksi-9247

Lagar och konventioner styr arbetarskyddet

Arbetarskyddet definieras av olika lagar, som arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om tillsynen över arbetarskyddet. Deras mål är att se till att arbetet utförs på ett säkert och sunt sätt samt att ärenden behandlas i samarbete på arbetsplatsen. I princip förpliktigar lagarna arbetsplatserna att bedöma arbetets risker, sätta in och handleda personalen i arbetet, erbjuda företagshälsovård och uppehålla arbetsförmågan.

Arbetarskyddet strävar framförallt till att arbetstagarna på alla sätt mår bra och kan utföra sitt arbete effektivt. Arbetarskyddet kan kännas som en börda men det gynnar företaget märkvärdigt. Välmående arbetstagare trivs nämligen bättre i sitt arbete och är garanterat produktiva.

Arbetstrivseln ger ett mervärde åt arbetsgemenskapen

Lagstiftningen ger en grund till ett säkert och sunt arbete. Som bäst löper arbetet bra och är produktivt samtidigt som det stöder arbetstagarnas välbefinnande. En euro som allokerats rätt till arbetstrivseln inbringar en mångfaldig summa.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga