Työturvallisuuskeskuksen ladattavat julkaisut


Nimi Tiedostomuoto Koko Päivitysaika
11 kysymystä sairauspoissaoloista, terveydestä ja työkyvystä PDF -tiedosto 67.1 KB 20.2.2018
A Guide for Better Work PDF -tiedosto 388.6 KB 8.11.2018 UUSI
Ajettavien pientyökoneiden turvallisuus PDF -tiedosto 5.4 MB 11.10.2018
Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna PDF -tiedosto 481.1 KB 11.6.2016
Alihankintayritysten turvallisuusarviointi, Rakennusala PDF -tiedosto 1.3 MB 15.9.2016
Apteekin työympäristö ja ergonomia PDF -tiedosto 788.9 KB 11.6.2016
Apteekin työympäristö ja ergonomia -lomake PDF -tiedosto 191.1 KB 4.8.2016
Arbetarskyddet är allas sak PDF -tiedosto 175 KB 20.11.2018 UUSI
Att anlita utländsk arbetskraft i skogsarbeten - Guide för företagare inom skogs-, skogsmaskins- och plantskolesektorn PDF -tiedosto 406.8 KB 11.6.2016
Autoalan luvanvaraiset työt PDF -tiedosto 438.6 KB 11.6.2016
Autoalan_tyosuojeluopas_201802 PDF -tiedosto 2.3 MB 21.9.2018
Chefsnavigator-infografik PDF -tiedosto 5.6 MB 11.10.2018
Deliverers' Occupational Safety PDF -tiedosto 11.3 MB 22.8.2018
Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla PDF -tiedosto 1.5 MB 11.6.2016
Esimiehen navigaattori -infograafi PDF -tiedosto 3.6 MB 12.1.2018
Esimiesten perehdyttaminen - keskeinen lainsäädäntö tutuksi PDF -tiedosto 2.8 MB 20.9.2016
Etänä ja läsnä PDF -tiedosto 43.2 KB 11.6.2016
Etätyön työolojen ja työympäristön arviointi PDF -tiedosto 198.5 KB 31.8.2016
Foreign companies and forestry in Finland - A guide to forest work in Finland for foreign companies PDF -tiedosto 494.8 KB 11.6.2016
Foreign forest workers in Finland - Guide for foreign workers employed in the forestry, forestry machinery or plant nursery sectors in Finland PDF -tiedosto 525.1 KB 11.6.2016
Getting the occupational safety basics organised 10 important measures PDF -tiedosto 1.1 MB 21.10.2016
Good behaviour preferred – inappropriate behaviour unacceptable PDF -tiedosto 639.2 KB 11.6.2016
Gott uppförande tillåtet – osaklig behandling förbjuden PDF -tiedosto 624.3 KB 11.6.2016
Graafisen alan työsuojeluopas PDF -tiedosto 8.7 MB 21.12.2017
Graafisen alan ympäristöopas PDF -tiedosto 6.1 MB 21.12.2017
Henkilöstötilat PDF -tiedosto 1.2 MB 16.1.2017
Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus PDF -tiedosto 1.6 MB 11.6.2016
Hiihtokeskusalan työturvallisuus PDF -tiedosto 1.4 MB 23.9.2016
Hotellin ja ravintolan tyoturvallisuus PDF -tiedosto 586.6 KB 26.10.2017
Hyvä käytös sallittu – epäasiallinen kohtelu kielletty PDF -tiedosto 685.7 KB 11.6.2016
Hyvästä parempi - Kunta-alan työelämän kehittämisopas PDF -tiedosto 838.1 KB 11.6.2016
ICT alan tyoturvallisuusohje katto ja seinatoissa_opas PDF -tiedosto 199.7 KB 11.6.2016
Jakajan työturvallisuus PDF -tiedosto 8.2 MB 22.8.2018
Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan infograafiA4 PDF -tiedosto 96 KB 9.6.2017
Kuulo ei uusiudu PDF -tiedosto 1.6 MB 11.6.2016
Käsiin kohdistuva tärinä - Neuvoja käsityökaluja käyttäville autokorjaamossa PDF -tiedosto 2.1 MB 11.6.2016
Käsiin kohdistuva tärinä - Neuvoja käsityökaluja käyttäville metallialalla PDF -tiedosto 1.6 MB 11.6.2016
Lean Safety -työkirja PDF -tiedosto 985.5 KB 19.10.2018 UUSI
Liikennejärjestelyt verkostotöissä PDF -tiedosto 2.2 MB 11.6.2016
Mastotyön työturvallisuusohje 2013 PDF -tiedosto 284.6 KB 11.6.2016
Metoder för att behärska belastningen i arbetet PDF -tiedosto 120.6 KB 1.11.2018 UUSI
Miljoner på spel -infografik PDF -tiedosto 4.1 MB 11.10.2018
Miljoonat pelissä kunta-ala -infograafi PDF -tiedosto 3.1 MB 12.1.2018
Miljoonat pelissä seurakunta -infograafi PDF -tiedosto 3.1 MB 12.1.2018
Minäkö eläkkeelle PDF -tiedosto 691.7 KB 9.1.2017
Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista PDF -tiedosto 627.3 KB 11.6.2016
Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä PDF -tiedosto 3.9 MB 1.12.2016
Motverka missbruksproblem PDF -tiedosto 1.3 MB 12.11.2018 UUSI
Muncitori forestieri străini în Finlanda - Ghid pentru muncitorii străini angajați în domeniile forestier, utilaje forestiere sau pepiniere în Finlanda PDF -tiedosto 632.5 KB 11.6.2016
Paremman työn opas PDF -tiedosto 990.9 KB 1.2.2018
Perehdyttämisen tarkistuslista PDF -tiedosto 117.7 KB 21.10.2016
Preventing and Handling Inappropriate Behaviour_in_the_Workplace PDF -tiedosto 1.5 MB 11.6.2016
Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta, 2010 PDF -tiedosto 3.2 MB 11.6.2016
Päihdehaitat hallintaan! PDF -tiedosto 1.3 MB 11.6.2016
Päihdeohjelma lisää työhyvinvointia PDF -tiedosto 6.9 MB 1.11.2018 UUSI
Pölyt pois yhteistyöllä - Vähennä jauhopölyä leipomossa PDF -tiedosto 2 MB 11.6.2016
Rakennustyön määräyksiä ja vaaroja MS Powerpoint -dokumentti 2.7 MB 11.6.2016
Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa PDF -tiedosto 7.7 MB 11.6.2016
Rengasalan ergonomiaselvitys, loppuraportti PDF -tiedosto 3.5 MB 11.6.2016
Rusmedelsprogrammet ökar arbetshälsan PDF -tiedosto 6.8 MB 1.11.2018 UUSI
Selvitä ja paranna - Vaarojen arviointi ja selvittäminen seurakuntatyössä PDF -tiedosto 515.3 KB 11.6.2016
Suljetut tilat PDF -tiedosto 115.2 KB 11.6.2016
Suojaa kuulosi juliste PDF -tiedosto 351 KB 11.6.2016
Säg nej tack till rusmedel lr PDF -tiedosto 228.6 KB 11.6.2016
Terveenä metsästä PDF -tiedosto 2.6 MB 17.2.2017
Toimisto-Elmeri havaintolomake PDF -tiedosto 67.2 KB 31.8.2016
Toimiva asbestipurku, 2011 PDF -tiedosto 1.7 MB 11.6.2016
Toisen kotona tehtävän työn vaarojen arviointi 180516 PDF -tiedosto 86.7 KB 19.10.2016
Turvallinen paineistus -juliste PDF -tiedosto 6.9 MB 11.6.2016
Turvallisesti katsastusasemalla PDF -tiedosto 4.7 MB 11.6.2016
Turvallisesti raksalla PDF -tiedosto 510.7 KB 11.6.2016
Turvallisesti työliikenteessä PDF -tiedosto 3.4 MB 11.6.2016
Turvallisesti työmatkalla ulkomailla PDF -tiedosto 467.3 KB 23.1.2018
Työhygienia. Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset haittatekijät PDF -tiedosto 2.7 MB 11.6.2016
Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille PDF -tiedosto 592.7 KB 12.2.2018
Työhyvinvoinnin portaat -työkirja PDF -tiedosto 1.1 MB 22.2.2017
Työhyvinvointi muutostilanteissa PDF -tiedosto 4.7 MB 11.6.2016
Työhyvinvointia kaikille sukupolville PDF -tiedosto 4.5 MB 11.6.2016
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki PDF -tiedosto 987.3 KB 11.6.2016
Työliikenteen vaarojen kartoitus PDF -tiedosto 81.2 KB 31.8.2016
Työn henkisten kuormitustekijöiden hallinta PDF -tiedosto 1.7 MB 11.6.2016
Työstä hyvinvointia PDF -tiedosto 1.2 MB 1.11.2017
Työstä hyvinvointia PDF -tiedosto 1.2 MB 28.5.2018
Työsuojelu kiteytetysti - Kiinteistöpalveluala PDF -tiedosto 649 KB 19.10.2016
Työsuojelu kuuluu kaikille PDF -tiedosto 172.3 KB 20.11.2018 UUSI
Työsuojeluosaajaksi oppilaitoksessa PDF -tiedosto 1015.2 KB 23.11.2017
Työsuojeluvastuu-infograaffi PDF -tiedosto 101.5 KB 20.11.2018 UUSI
Työtapaturmien ja ammattitautien tilastoanalyysi - Yksityiset palvelualat PDF -tiedosto 1.1 MB 11.6.2016
Työterveyshuolto - Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö PDF -tiedosto 149 KB 17.10.2018
Työterveysneuvottelut - Pieni opas työpaikalle ja työterveyshenkilöstölle PDF -tiedosto 3.4 MB 30.11.2018 UUSI
Työturvallisuuden johtamisen tie PDF -tiedosto 627.2 KB 13.9.2017
Työturvallisuuden perusasiat kuntoon - 10 keskeistä keinoa PDF -tiedosto 3.5 MB 28.10.2016
Työuran vaiheet ja hyvät työkaarijohtamisen käytännöt -infograafi PDF -tiedosto 2.4 MB 5.6.2018
Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia PDF -tiedosto 6.5 MB 26.1.2017
Ulkomaalainen metsätyöntekijä Suomessa - Opas ulkomaalaiselle metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla Suomessa työskentelevälle työntekijälle PDF -tiedosto 599.9 KB 11.6.2016
Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä - Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle PDF -tiedosto 401.6 KB 11.6.2016
Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät PDF -tiedosto 1.9 MB 11.6.2016
Viestintäalan työhyvinvointi puntarissa PDF -tiedosto 8.7 MB 11.6.2016
Välismaalasest metsandusala töötaja Soomes - Juhend Soomes töötavatele välismaalastest metsandusala töötajatele ning metsamasinatel ja puukoolis töötavatele töötajatele PDF -tiedosto 516.8 KB 11.6.2016
Välismaine ettevõte Soomes metsatöödel - Juhend metsatöid tegevale välismaisele ettevõttele PDF -tiedosto 484.1 KB 11.6.2016
Work orientation checklist PDF -tiedosto 1 MB 11.6.2016
Work Orientation for Short-Term Employment PDF -tiedosto 457.3 KB 11.6.2016
Work Safely in a Warehouse PDF -tiedosto 3.7 MB 11.6.2016
Working safely abroad PDF -tiedosto 357.6 KB 23.1.2018
Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu PDF -tiedosto 3.5 MB 11.6.2016
Zagraniczny pracownik leśny w Finlandii - Poradnik dla zagranicznych pracowników leśnych, szkółek drzew leśnych oraz operatorów maszyn leśnych pracujących w Finlandii PDF -tiedosto 638.3 KB 11.6.2016
Иностранные работники лесной промышленности в Финляндии - Руководство для иностранных работников, работающих в Финляндии в лесной, лесозаготовительной и лесопитомниковой отраслях PDF -tiedosto 644.2 KB 11.6.2016

ttp2019_2

Työelämä muuttuu, pysytkö mukana?

Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuspäivät 21.-22.3.2019 Tampereella

Ohjelma ja ilmoittautuminen
eu_kampanja_2018

Terveellinen työ kampanja 2018-2019

Telma-4-18

Telma-lehti 4/2018: Työ ja aika

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje