Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Rekisterinpitäjä

Työturvallisuuskeskus ry
Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki
puhelin: 09 616261
sähköposti: info@ttk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

Työturvallisuuskeskuksen Kuormitusvaaka-sovellus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuormitusvaaka on psykososiaalisen kuormituksen arvioinnin sovellus yksilön ja työpaikan käyttöön. Rekisteröityneiden käyttäjien sähköpostiosoitteita käytetään palvelun asiakasviestintään. Palveluun kertyvää tietoa käytetään anonyymisti tilastointiin, tutkimuksellisiin tarkoituksiin ja palvelun kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Palvelu sisältää rekisteröityneiden käyttäjien henkilökohtaiset kirjautumistunnukset (sähköposti ja salasana), yrityksen tai yhteisön nimen. Palveluun tallentuu käyttäjäkohtaista tietoa työpaikan psykososiaalisesta kuormituksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä henkilöt ilmoittavat rekisteriin sähköpostiosoitteensa ja määrittelevät itselleen salasanan. Käyttäjät kirjaavat palveluun yksilö- tai työpaikkakohtaisesti tietoja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvistä asioista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä annetaan pyydettäessä tietoja rekisteröityneelle henkilölle hänen tallentamistaan tiedoista.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

Käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tallentamiensa tietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynyt voi itse tarkistaa ja korjata sähköpostiosoitteensa ja muut tietonsa. Omien tietojensa poistamiseksi palvelusta, käyttäjä voi osoittaa kirjallisen pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.