Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ulkopuolisen palvelutarjoajan arviointimallin (UPA) jatkokehitys

Lainsäädäntö, standardit, kestävä kehitys, vastuullisuus ja yhtenäiset toimintatavat ja toimintaohjeet vaatimuksineen luovat tarvetta entistä systemaattisemmalle palvelutoimittaja- ja toimittajaketjuhallinnalle. Ulkopuolisten palveluntarjoajien työturvallisuusosaamisen kehittämistä ja työturvallisuuden tärkeyden ymmärrystä tuetaan Työturvallisuuskeskuksessa kehitetyn UPA-mallin avulla.

Hankkeessa jatketaan arviointimallin kehittämistä. UPA:n avulla pyritään rakentamaan tilaajan ja toimittajan välille entistä vahvempaa toimintapohjaa ennalta ehkäisevälle työturvallisuustyölle.

Teollisuusyrityksen hankintojen arvo on 50-80 % yrityksen liikevaihdosta. Määrä kertoo selkeästi, kuinka tärkeäksi palvelutoimittajahallinta on kasvanut tilaajayritysten näkökulmasta katsottuna. Määrä kuvastaa myös sitä, että monien PK-yritysten liiketoiminta nivoutuu vahvasti asiakasyritysten jalostusprosessiin. Verkostossa toimijat ovat samassa veneessä. Siksi onkin tärkeää tarkastella toiminnan sujuvuutta yhdessä.

Ohjausryhmä

Vastuuasiantuntija

Markku Tolvanen

Ota yhteyttä