RSS Teemat

4.12.2018

Tapaturmien torjunta työpaikalla

Viime vuonna Suomessa sattui palkansaajille lähes 130 000 työtapaturmaa, joista noin 80 prosenttia oli työpaikkatapaturmia ja noin 20 prosenttia asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia. Kaikilla työpaikoilla on syytä kysyä, miten voimme ryhtyä toimeen ja tehostaa työtapaturmien torjuntaa.
tapaturmateema_MikaelAhlfors_Keksi-8223

Järjestelmällinen toiminta työpaikalla on avainasemassa tapaturmien torjunnassa

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta jatkuvaa työympäristön ja turvallisten työtapojen tarkkailua, systemaattista vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia ja työolojen kehittämistä.

Riskien arvioinnissa tapaturmavaarat tunnistetaan kattavasti ja poistetaan. Jos poistaminen ei ole kokonaan mahdollista, vaara vähennetään mahdollisimman pieneksi. Tarkastelussa ovat mukana niin työvälineet, työympäristö, työtavat ja -menetelmät kuin koko organisaation toimintakulttuuri. Myös häiriötilanteet työn tekemisessä tai tuotantoprosessissa liitetään riskien arviointiin.

Koneisiin ja laitteisiin liittyvää tapaturman vaaraa pienennetään käyttämällä niitä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja huolehtimalla tarvittavista käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista.

Yhteisenä tavoitteena turvallisuus

Työntekijöiden perehdyttäminen mahdollisiin vaaratilanteisiin ja ohjaaminen turvallisiin työtapoihin on tärkeä osa tapaturmien torjuntaa. Sattuneiden tapaturmien tutkinnassa on todettu, että puutteellinen perehdytys on ollut usein merkittävä osa tapaturmaketjua. Työpaikalla kaikki ovat vastuussa turvallisesta toiminnasta ja havaittujen puutteiden tai häiriöiden ilmoittamisesta työnantajalle.

Jokaista sattunutta työtapaturmaa kohti työpaikalla tapahtuu moninkertainen määrä erilaisia häiriöitä ja läheltä piti -tilanteita. Niihin reagointi on äärimmäisen tärkeää tapaturmien ehkäisyssä. Työpaikalle kannattaakin luoda turvallisuusilmoituskäytäntö, jotta hyvät ratkaisut, kehittämishuomiot sekä läheltä piti -tilanteet tulee käsiteltyä järjestelmällisesti: ne kirjataan, käsitellään työsuojeluyhteistoiminnassa ja linjaorganisaatiossa sekä tehdään tarvittavat kehittämistoimet.

Yhteisellä työpaikalla tapaturmien torjunta on yhteistyötä eri työnantajien kesken. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii toimintojen yhteensovittamisesta niin, että työn tekeminen on turvallista ja terveellistä.

Jos työpaikalla sattuu vaaratilanne tai tapaturma, tapahtumien huolellinen analysointi toimii vastaavan tilanteen ennaltaehkäisynä. Tapaturman tutkinnassa selvitetään, mitä tapahtui ja miksi. Mitä vakavampi tapaturma on kyseessä,  sen tärkeämpää on selvittää kaikki tapaturmaan johtaneet syyt. Seuraavaksi pohditaan, miten vastaava tapahtuma voidaan jatkossa ehkäistä sekä toteutetaan korjaustoimet.

Huolehdi myös valmiuksista ja harjoittelusta

Työturvallisuuslaki edellyttää myös, että työnantaja huolehtii riskien arviointiin perustuvasta ensiapuvalmiudesta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Jos työssä käytetään esimerkiksi suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavia kemikaaleja, työntekijöille on annettava ohjeet vaaran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa työpaikalla tulee järjestää myös harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta.

Esimerkki työtapaturman tutkinnasta - mitä voidaan ottaa opiksi?

TOT 2/17: Maalarin työhaalari syttyi tuleen liuotintynnyrin räjähtäessä

Animaatiossa esitetään Suomessa sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma TOT 2/17 tutkintaraportin pohjalta. TOT-raportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.

TOT-tutkinnan (TOT eli työpaikkaonnettomuuksien tutkinta) tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen. Animaation ja raportin tarkoituksena ei ole ottaa kantaa eri osapuolten syyllisyyteen eikä vastuisiin. Animaation ovat tuottaneet Tapaturmavakuutuskeskus ja Työturvallisuuskeskus.

Keskustelukysymykset

Tapaturmien torjunta vaatii jatkuvaa työympäristön ja turvallisten työtapojen tarkkailua, systemaattista vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia sekä työolojen kehittämistä. Kysymysten avulla voitte käydä läpi oman työpaikkanne käytäntöjä.

Tapaturmien torjunta työpaikalla -keskustelukysymykset (pdf) (154.2 KB)

Lisää aiheesta

Työtapaturmat
Tietoa työtapaturmista, ohjeita työntekijälle ja työnantajalle, lainsäädäntö, oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset sekä sanasto. Työsuojeluhallinto.

Onnettomuuksien ehkäisy
Tietoa onnettomuuksien ehkäisystä, ohjeita työntekijälle ja työnantajalle, lainsäädäntö, oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset sekä sanasto. Työsuojeluhallinto.

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi

Työn riskien arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Sivuilta löydät myös lomakkeita ja työkaluja. Työturvallisuuskeskus.

Onnettomuustutkinta
TVK tekee työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa ja tuottaa niistä anonyymejä julkaisuja työturvallisuuden edistämiseksi. Katso myös TOT-tutkinnan käsikirja, tilastoja ja työkaluja. Tapaturmavakuutuskeskus TVK.

Työpaikkakuolemat.fi
Sivustolla kerrotaan kuolemaan sekä vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista. Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuusasiantuntijoiden laatimissa raporteissa esitetään tiivistelmä tapahtumien kulusta ja tapaturmaan johtaneista tekijöistä. Tapaturmavakuutuskeskus TVK.

Työkaluja

Työtapaturmaikkuna - Tikku
Tapaturmavakuutuskeskuksen kehittämä tilastosovellus palkansaajille korvatuista työtapaturmista. Voit hakea tilastoja työpaikka- ja työmatkatapaturmista, toimialoittaisista työpaikkatapaturmista sekä tapaturmataajuudesta.

Tapaturmakustannuslaskuri Piku
Tapaturmakustannuslaskuri on työpaikkojen käyttöön kehitetty työkalu työtapaturmaan liittyvien kokonaiskustannusten laskemiseen. Se auttaa tunnistamaan myös tapaturmaan liittyviä epäsuoria kustannuksia. Työterveyslaitos.

Turva Arvi -työkalut
Turva Arvi -työkaluperhe sisältää neljä erillistä työkalua, jotka auttavat työpaikan omatoimisessa turvallisuusriskien ja turvallisuushavaintojen käsittelyssä. Työturvallisuuskeskus.

Julkaisuja

Vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinta

Oppaassa käydään esimerkkien avulla vaiheittain lävitse tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta. Opas on suunnattu tutkintaa suorittaville esimiehille ja työsuojeluorganisaation jäsenille sekä kaikille tutkintaan osallistuville. Työturvallisuuskeskus 2016.

Läheltä piti -tilanteet, vaarat ja poikkeamat
Vahinkojen ehkäisytyössä on tärkeää saada tietoa kaikista työpaikalla sattuvista läheltä piti -tilanteista ja havaittavista vaaroista ja poikkeamista. Ilmoitukset vaaratilanteesta voi kirjata Läheltä piti -vihkosen liimalapuille. Työturvallisuuskeskus 2007.

Muista myös nämä!

Työmatkaturvallisuus

Toimisto- ja asiantuntijatyössä tapaturmat sattuvat tyypillisesti työmatkoilla. Sivuilla on tietoa työmatkojen ja työasiamatkojen turvallisuudesta sekä lomake henkilöstön työliikenteen vaarojen kartoittamiseen. Tutustu myös Turvallista työmatkaa -kampanjan aineistoon! Työturvallisuuskeskus.

Turvallisesti työmatkalla ulkomailla
Kattava tietopaketti ulkomaantyön turvallisuudesta. Sivusto on tarkoitettu työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien hallinnan tueksi kansainvälisessä ympäristössä toimiville organisaatioille. Työturvallisuuskeskus.


Sparraustunti verkossa

Maksuton ja vuorovaikutteinen verkkoluento teeman aiheesta.
Ajankohdat, ilmoittautuminen ja ohjeita osallistumiseen


Uutiskirje

Teemoista ja sparrauksista tiedotetaan Työturvallisuuskeskuksen uutiskirjeessä.


eu_kampanja_2018

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät työpaikalla

Terveellinen työ -kampanja 2018-2019

Lue lisää kampanjan verkkosivuilta
eu_kampanja_2018

Terveellinen työ kampanja 2018-2019

Telma-4-18

Telma-lehti 4/2018: Työ ja aika

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje