Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia - Työkaarityökalulla tuloksia

Tervetuloa nopealiikkeiseen, oivalluksia herättävään ja työpaikan työkykyasioita ravistelevaan työseminaariin!

  • Kiinnostaako sinua tietää, miten hyvin työpaikkasi tukee eri-ikäisten työkykyä?
  • Kaipaatko uusia ideoita, millä tavoin luodaan yksilön ja työyhteisön vastuuta korostavaa työkykykulttuuria työpaikalle?
  • Oletko miettinyt, miten työtä oikeasti voitaisiin muokata työuran eri vaiheissa niin, että kuka vaan meistä voisi työskennellä eläkeikään asti?

Yhdessä työskentelyn lisäksi luvassa on opastusta työkaarityökalun käyttöön sekä hyviä esimerkkejä, miten eri työpaikat ovat kehittäneet käytäntöjään työkaarityökalun avulla.

Osallistujilla on mahdollisuus vierailla Työturvallisuuskeskuksen, TEKESin, Työelämä2020 -hankkeen ja ELY-keskuksen infopisteillä ja kuulla, miten eri tahot auttavat työpaikkoja onnistumaan kehittämistyössään.


Tutustu työkaarityökaluun: sykettatyohon.fi/tyokaari

Työturvallisuuskeskus on kehittänyt työkaarityökalun yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Se pohjautuu sisältöihin. Työkaarityökalu on maksuton ja kaikkien työpaikkojen käytettävissä.