Työelämän kehittäminen

Työturvallisuuskeskuksen työelämän kehittämisen tavoitteena on tukea eri toimijoita työelämän haasteiden kohtaamisessa ja työpaikkojen kehittämisessä.


Työelämän kehittämisestä kiinnostuneille tarjoamme tietoa ja koulutusta työn, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikaisesta kehittämisestä. 


Menestyvässä työpaikassa yhteistyö johdon ja henkilöstön kesken toimii ja yhteiset kehittämistoimet lisäävät luottamusta ja työmotivaatiota. Hyvinvoiva henkilöstö viihtyy työssään ja toimii työyhteisönä tehokkaasti.


Parempi työ lisää hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työpaikkojen tukena

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointikorttikoulutus on työhyvinvoinnin tietopaketti, joka sopii niin esimiehille kuin koko henkilöstöllekin. Koulutus vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista ja jäsentää työhyvinvoinnin rooleja ja vastuita.
www.tyohyvinvointikortti.fiSykettä työhön

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka tarjoaa työpaikan työhyvinvointityöhön työalustan, työkaluja ja asiantuntijatukea.
www.sykettätyöhön.fi