Työsuojeluhenkilörekisteri

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tallennetaan työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöstön tietoja.


Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin, Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

Työsuojeluhenkilöilmoitus

Työsuojeluhenkilöilmoitus tehdään työsuojelun yhteistoimintakausittain ja muulloinkin tietojen muuttuessa. Tiedot tulee päivittää myös siinä tapauksessa, että samat henkilöt jatkavat uudella toimikaudella entisissä työsuojelutehtävissä.

Työsuojeluhenkilöilmoitus


Työsuojeluhenkilöilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö.

Ilmoitettavat tiedot

Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin seuraavien henkilöiden yhteystiedot ja syntymäaika:

  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työsuojeluvaravaltuutetut
  • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
  • työsuojeluasiamiehet
sekä lisäksi
  • työterveyshuoltopalvelujen tuottaja.

Lisäksi työantaja voi ilmoittaa päätoimisten työsuojeluhenkilöiden  sekä työterveyslääkärien, työpsykologien, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien yhteystiedot.


Telma -lehti

Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitetuille henkilöille lähetetään maksutta Telma-lehti, www.telma-lehti.fi


TTT -lehti
Työ Terveys Turvallisuus -lehteä ei vuoden 2015 alusta postiteta enää Työturvallisuuskeskuksen osoiterekisteriin kuuluvalle työsuojeluhenkilöstölle. TTT-lehti on tilattava erikseen. Aiheesta lisää TTT-lehden verkkosivuilla, www.tttlehti.fi

Lisätietoja työsuojeluhenkilörekisteristä

Työturvallisuuskeskus, puh. (09) 61 6261 / rekisteri, fax (09) 612 1287,  rekisteri@ttk.fi