Hyvä käytös sallittu!

Vähättely, sivuuttaminen, eristäminen, henkilön yksilöllisten ominaisuuksien tai luonteenpiirteiden arvostelu, mustamaalaaminen, uhkailu, työnjohtovallan ylittäminen, nöyryyttävä käskyttäminen, epätasapuolinen kohtelu. Ilmiöllä on monta nimeä.

Arkikielessä puhutaan työpaikkakiusaamisesta ja työlainsäädännössä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta sekä työsyrjinnästä. Huolimatta siitä mitä nimeä ilmiöstä käytetään, tarkoitetaan sillä kohtelua ja käyttäytymistä, joka haittaa työn turvallista, terveellistä ja tuottavaa tekemistä.

EU-tason työmarkkinajärjestöt ovat tehneet häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimuksen. Sopimuksen avulla pyritään kiinnittämään EU:n jäsenmaiden toimijoiden huomiota sellaisiin työpaikalla esiintyviin ongelmiin kuten työpaikkakiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään ja fyysiseen väkivaltaan.

Sopimuksessa tuomitaan häirinnän ja väkivallan kaikki muodot ja vahvistetaan työnantajan velvollisuus suojata työntekijöitä niiltä. Eurooppalaisia yrityksiä kehotetaan soveltamaan nollatoleranssia tällaiseen käytökseen sekä vahvistamaan menettelyt, joita noudatetaan, jos häirintää ja väkivaltaa esiintyy.

Työpaikalla on keinoja ennaltaehkäisyyn sekä keinoja tilanteiden selvittämiseen ja puuttumiseen. Myös tukea on saatavilla.

•    Mistä on kyse? Miten tilanteita voi tunnistaa?
•    Voiko niitä ennaltaehkäistä?
•    Miten työpaikalla tulisi toimia?
•    Mistä saa apua ja tukea?


Lisätietoja

  • Kiertueen koordinaattori, asiantuntija Tarja Räty, TTK, m. 040 840 2787
  • AKAVA, lakimies Paula Ilveskivi, m. 040 558 9090
  • SAK, työympäristöasiantuntija Raili Perimäki, m. 040 522 6285
  • STTK, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, m. 040 545 0631
  • EK, asiantuntija Anu Sajavaara,m. 040 705 0939
  • KiT, työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki, m. 050 330 8473
  • KT, tutkija Bjarne Andersson, m. 050 320 9731
  • VTML, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, m. 040 841 7080

logot